החזון של מערכת החינוך הבריטית לשנת 2020

 
  בעוד מערכות החינוך בישראל מנסות ליצור רפורמה חינוכית שעיקריה שינוי מבני וארגוני (כגון דו"ח ועדת דוברת) מציגה מערכת החינוך הבריטית חזון חינוכי אחר לשנת 2020 שגובש בשנתיים האחרונות על ידי קבוצת מחקר בשם  . 2020 Review Group הממצאים הוגשו לאחרונה לשר החינוך הבריטי. מעצבי המסמך סבורים כי המאמץ החינוכי העיקרי לשנים הבאות במערכת החינוך הבריטית צריך להתבסס יותר על שיטות הוראה איכותיות ולמידה מותאמת ופחות על שינויים ארגוניים.
 
התאמת הלמידה: הכיוון העיקרי צריך להיות יותר בכיוון התאמת הלמידה לצורכי השונות של הלומדים על ידי הוראה איכותית יותר (High-quality teaching ). לשם כך יש לפעול ליצירת תוכניות לימודיות רחבות ומגוונות יותר שיאפשר לתלמידים לפתח את כל טווח המיומנויות, הידע והעמדות הערכיות שלהם. כל בתי הספר באנגליה ידרשו, על כן, לחתור להתאמת ההוראה והלמידה שלהם לשונות של התלמידים ולגבש אסטרטגיות הוראה ודרכי הוראה מתאימות למטרה זאת.
 בתי הספר באנגליה נקראים לפתח שיטות הערכה מגוונות יותר ולשלב בין הערכה מעצבת לבין הערכה מסכמת על מנת לאפשר ללומדים שם מעורבות פעילה יותר בתהליכי הלמידה. דגש רב צריך להינתן למיומנויות יסוד של כתיבה, קריאה וחשבון כבר בבתי הספר היסודיים על מנת למנוע פערים בהמשך בבתי הספר התיכוניים. אוריינות של שפה ומידע צריכים להקנות גם לתלמידים וגם לתלמידות בבתי הספר היסודיים על מנת למנוע מבעוד מועד חסכים של מיומנויות בקריאה המתגלות היום בקרב תלמידי בתי הספר התיכוניים.
המאמץ החינוכי העיקרי צריך להיות בהוראה איכותית המסוגלת לחזק מיומנויות יסוד של תלמידים ולא בהכרח בבחינות הישגים נורמטיביות בתיכון כגון בחינות הבגרות (GCSE ). השימוש בטכנולוגיות ממוחשבות ובסביבות לימוד מתוקשבות הוא מרכיב מרכזי בהיערכות הנדרשת לקראת שנת 2020 ויש להכשיר את התלמידים לתפקד בעולם רווי מידע ולחזק אצלם מיומנויות של מידע וטיפול במידע.
עולם העבודה ובתי הספר: בתי הספר אינם יכולים להתעלם ממיומנויות ויכולות החשובים למעסיקים ולמקומות עבודה של הלומדים בעתיד. לכן, יש להקנות לתלמידים לא רק תכנים אלא גם מיומנויות של תקשורת, של עבודה בצוות, של הערכת מידע ביקורתית, של אחריות עצמית ושל למידה עצמית מכוונת. אין הכוונה רק למיומנויות של ידע אלא גם לחיזוק החוסן נפשי של התלמידים אשר יאפשר להם להתמודד בעתיד בגמישות יותר עם מצבים מורכבים וקשיים.
האצלת סמכויות לבתי הספר: המסמך מדגיש את חשיבות האצלת הסמכויות לבתי הספר באנגליה על מנת שיוכלו להתמודד עם אתגרים אלו ועל מנת שישפרו את יכולות ההערכה החינוכית העצמית שלהם לאבחון עצמי. בתי הספר בשנת 2020 צריכים לדעת לקבל החלטות פדגוגיות נכונות ומתואמות על סמך יכולת הערכה חינוכית פנים מוסדית ועל יסוד יכולת אבחון חינוכית משופרת יותר היודעת לזהות פערים כבר בשלבים מוקדמים.
התנסויות פדגוגיות אחרות: לדעת מעצבי המסמך יש ליצור בבתי הספר התנסויות חינוכיות מסוג אחר שיובילו את התלמידים להתקדמות טובה יותר באמצעות הוראה איכותית יותר המסגלת מטלות מאתגרות תוך דיאלוג חינוכי בין המורים והתלמידים. יש לשפר את סוגי המטלות הלימודיות הן בלמידה יחידנית והן בקבוצות או באמצעות פרויקטי חקר של תלמידים. יש לתת משקל רב יותר למיומנויות חשיבה מסדר גבוה יותר וללמידה שיתופית התומכת במטלות חשיבה גבוהות יותר.
בתי ספר ידרשו להמחיש לגורמי הפיקוח וההערכה (כגון OFSTED) שהם מפתחים יכולת עצמית גבוהה יותר של הערכת תהליכי למידה ויכולת הערכת יכולת ההערכה האיכותית.
מעצבי המסמך ממליצים לשר החינוך הבריטי לתכנן מחדש את בתי הספר לקראת שנת 2020 באופן שבתי הספר יהיו גמישים יותר מבחינת שיטות ההוראה ובעלי נגישות וזמינות גבוהה יותר של טכנולוגיות תקשוב. כמו כן נדרשים בתי הספר לעודד עבודת צוות וחילופי ידע בין המורים וסגל בתי הספר. בהקשר זה ממליצים מחברי המסמך להקים מכללה אקדמאית לאומית לפיתוח מנהיגות בית ספרית.
 
סביבות למידה ממוחשבות ומיומנויות של עולם העבודה: בעניין ההשקעות נדרשות של בתי ספר בסביבות למידה ממוחשבות ממליצים מחברי המסמך כי יש לקשור אותם בראש ובראשונה לסוגי העבודה העתידיים בהם יעבדו התלמידים וגם לקהילה והסביבה שמחוץ לגבולות ביה"ס. כלומר, הסביבה המתוקשבת לא נועדה לתרגל תלמידים במטלות סטנדרטיות אלא להקנות מיומנויות של חשיבה וניתוח בסביבות העבודה העתידיות של התלמידים. כל אלו מחייבים את מערכת החינוך הבריטית ואת בתי הספר להשקיע רבות ונמרצות בפיתוח המקצועי של המורים והמחנכים מעל ומעבר לדרכי העבודה כיום.
 
התמקצעות המורים: תהליך ההשבחה של כוח ההוראה הוא קריטי לעתיד בתי הספר ויש לחנוך וללוות את המורים כל הזמן בשיפור יכולות ההוראה ושיטות ההוראה שלהם. עדיף תהליך מדורג, יציב ולאורך זמן של שיפור איכויות ההוראה מאשר קפיצות מהירות מדי. גורמי החינוך הממשלתיים צריכים לממן ולעודד כל הזמן את הפיתוח המקצועי של המורים על מנת שיסגלו לעצמם שיטות הוראה איכותיות יותר ועל מנת שיהיו בעלי יכולת עצמית לחדש וליזום בבתי הספר.
 
מחברי המסמך ממליצים באופן מעשי להקים לקראת ספטמבר 2007 מערכת הערכה ארצית מקיפה יותר שתקבע ממדי התקדמות להתקדמות בתי ספר על פי היעדים העיקריים שהוצעו במסמך ועל פי שלבי הלימוד ורמת המיומנויות הנדרשת.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מרתק עד מאוד

    פורסמה ב 29/11/2011 ע״י שוקי
    מה דעתך?
yyya