החזון ופשרו במכללות אקדמיות לחינוך בזיקה למרחב שבו הן מתקיימות

צדיק, ר' ורובין, א' (2015). החזון ופשרו במכללות אקדמיות לחינוך בזיקה למרחב שבו הן מתקיימות. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 34, 55-35.

ד"ר רינה צדיק עוסקת בהכשרת מורים כמרצה וכמדריכה פדגוגית במכללה האקדמית הערבית בחיפה, מתמחה בתחום החינוך בנושאי ניהול ומנהיגות והתפתחות פרופסיונלית

ד"ר אסנת רובין היא מרצה בכירה במכללת תלפיות, מרכזת תוכנית מ"א בייעוץ חינוכי של אוניברסיטת חיפה (שלוחת מבח"ר) ומנחה בהתמחות מחקר והערכה במכון מופ"ת

בעידן של שינוי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל נדרשות המכללות, בין השאר, להגדיר את חזונן. ספרות מועטה בלבד קיימת על אודות החזון ופשרו במכללות, למרות החשיבות המיוחסת להגדרתו באופן ייחודי למרחב שבו מתקיימות המכללות.

במאמר הנוכחי יוצג מחקר גישוש אקספלורטיבי*, אשר מיקודו בקונטקסט של מכללות אקדמיות לחינוך במגזר המסורתי ובחן את תפיסותיהם של מורי מורים בנוגע לחזון המכללה: האם הם מודעים לחזון? כיצד הם תופסים אותו ואת מימושו? ומה הם יחסי הגומלין בין החזון לבין ההקשר שבו מתקיימות המכללות?

הממצאים מעידים על האתגרים בגיבוש החזון וביישומו במבנה המכללות כיום וכן על מבוכה בהיעדר ידע על אודות מהותו של חזון המכללה ועל רצון מצד מורי המורים להיות שותפים לעיצובו.

עוד עולה מהממצאים, כי בהיעדרו של חזון ארגוני, מורי מורים מחפשים דרכים להטביע חותם באמצעות חזון אישי. הממצאים מלמדים גם על ציפייה לזיקה בין החזון לקונטקסט החברתי־תרבותי שבו מתקיימות המכללות ומצביעים על רצונם של מורי המורים להשפיע, הן במכללה, הן במרחב החברתי.

*המחקר נערך בתמיכת רשות המחקר של מכון מופ"ת.

למאמר המלא באתר כתב העת

ראו גם:

תפיסת החזון של מכללה להכשרת מורים בעיני חברי סגל וסטודנטים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya