החונכות למתמחים בהוראה: קווים מנחים לעבודת החונך

מקור: החונכות למתמחים בהוראה: קווים מנחים לעבודת החונך, האגף להכשרת עובדי הוראה, גף התמחות בהוראה, משרד החינוך. 2006.

מיסוד עבודתו של החונך והגדרת תפקידו – ניהול שיחות חונכות, צפייה במתמחה, פיתוח דיאלוג מקצועי במפגשים השבועיים הקבועים, נטילת אחריות כלפי ההערכה – מעצימים את תפקיד החונך ומקנים לו שדרוג מקצועי כעובד הוראה.

החוברת דנה בתפיסת תפקיד החונך ובעקרונותיו, כפי שגובשו במהלך השנים האחרונות על בסיס הספרות המקצועית והניסיון שנרכש בארץ, במטרה לסייע בידי החונכים למלא את תפקידם המקצועי. חוברת זו כוללת חומר בסיסי בנושא החונכות: דפוסי העבודה הרצויים במערכת החונכות, סיכום תפקיד החונך עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

החוברת כוללת נספחים מועילים כגון:  דוח צפייה חונך – מתמחה, סעיפי הערכה בחינוך הקדם יסודי, סעיפי ההערכה בהוראת בתי ספר, טופס הערכה מסכמת של הגננת החונכת, טופס התרשמות המורה החונך/ת מהמתמחה בהוראה בבית הספר היסודי, טופס הערכה עצמית של המתמחה בהוראה בבית הספר היסודי, טופס חוות דעת מרכז/ת מקצוע או שכבה על המתמחה בהוראה בחינוך העל יסודי, גיליון הערכה מסכמת של ועדת ההערכה את המתמחה בהוראה בבית הספר העל יסודי.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מעוניינת בדוחות

    פורסמה ב 16/06/2010 ע״י עבד אלרחים מראם
    מה דעתך?
yyya