החדשנות של פרוייקט פיתוח הלמידה המאותגרת בעיות להכשרת מורים בארה"ב

מאת: T Brush
מקור וקרדיט:
Brush, T., Ottenbreit-Leftwich, A., Saye, J., Glazewski, K. & McCormick, T. (2011). PBL-TECH: Using Web 2.0 Tools and Resources to Support Problem-Based Curricular Innovations in Pre-Service Teacher Education. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 3959-3963). Chesapeake, VA: AACE.
Retrieved from http://www.editlib.org/p/36950
.
שיתוף פעולה בין כמה וכמה אוניברסיטאות מובילות בארה"ב הוביל בשנתיים האחרונות לפיתוח של פרויקט חדשני להכשרת מורים בשם PBL-TECH project. המטרה של הפרויקט (אשר עדיין נמצא בעיצומו) היא לתכנן ולפתח מודול מתוקשב להכשרת מורים שיאפשר למורי מורים בארה"ב  להעביר יחידת לימוד מאותגרת בעיות (PBL) בעזרת כלים מתוקשבים.  החדשנות של הפרויקט נובעת מכמה היבטים: א. אוסף כלים מתוקשבים מתקדמים וגמישים שיאפשרו  למורי מורים  בארה"ב  לתכנן ולהעביר בעצמם קורסים לפרחי הוראה על בסיס תפיסת למידה מאותגרת-בעיות (PBL). ב. מתן הזדמנות למורי מורים ברחבי ארה"ב לשתף פעולה ביניהם בפיתוח אסטרטגיות הוראה ולמידה המבוססות על למידה מאותגרת בעיות (PBL) או קורסים המבוססים על עקרונות ה-PBL.  ג. יצירת יחידות הוראה מדגימות למורי מורים הממחישות באינטרנט כיצד ליצור ולהעביר מודולים של הוראה פעילה המטפחים את גישת ה-PBL  בין המחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות בארה"ב .
Thomas Brush, Anne Ottenbreit-Leftwich, Indiana University, USA; John Saye, Auburn University, USA; Krista Glazewski, New Mexico State University, USA; Theresa McCormick, Auburn University, USA
ראה גם :
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya