הזדמנויות לפתח מומחיות בהוראה המותאמת לצורכי התלמיד

Soslau, Elizabeth. " Opportunities to develop adaptive teaching expertise during supervisory conferences",
Teaching & Teacher Education; Jul2012, Vol. 28 Issue 5, p. 768-779.

מומחיות בהוראה המותאמת לצורכי התלמיד היא מרכיב חיוני להוראה איכותית.

מורים מאמנים באוניברסיטה צריכים להפעיל סגנונות פיקוח ספציפיים וסוגי שיח במהלך התצפיות לאחר השיעור כדי לסייע לפרחי ההוראה לפתח יכולות של התאמה לתלמיד, כגון: הצדקת קבלת ההחלטות, איזון הניסוי והסיכון עבור התלמידים, ודיון בהתאמות הלמידה כדי לענות על צורכי התלמידים.


הממצאים ממחקר מרובה מקרים , שנערך במשך 16 שבועות,  מצביעים על כך , שפרחי ההוראה והמורים המאמנים לא השתמשו בשיח החיוני כדי להוון את ההזדמנויות לפתח מומחיות בהוראה המותאמת לתלמיד.

אם מצפים שפרחי ההוראה יהפכו למומחים להוראה המותאמת לתלמיד, מורי המורים חייבים ללמוד כיצד למנף את השיח כדי לקדם את הפיתוח של מומחיות להוראה מותאמת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya