הזדהות וערות : יסודות במעורבות ההורים בבית הספר

יצחק פרידמן, יעל פישר 2002

מטרתו של מאמר זה היא להציג שני יסודות של השאיפה למעורבות של ההורים, או ההימנעות ממנה, שבחרנו להגדירם כהזדהות ההורים עם בית הספר, מטרותיו ותכניו וכערות של ההורים למתרחש בבית הספר.

הזדהות גבוהה של הורים עם בית הספר פירושה שההורים מקבלים בחיוב את הערכים שבית הספר עשוי להקנות לילדיהם, ושהם תומכים בנורמות שבהם דוגל בית הספר. ההזדהות תלויה במידת הידע שיש להורים על מערכת החינוך בכלל ועל בית הספר שבו לומד ילדם בפרט.

ערות של הורים פירושה שההורים רגישים במידה זו או אחרת למתרחש בבית הספר ולתרומתו לחינוך ילדיהם, והם מעניקים לבית הספר תשומת לב רבה, ובמיוחד הם רוצים שתהיה להם ידיעה והכרות קרובה עם המתרחש בו. ביטויה המעשי של ערות ההורים היא מעורבותם בפועל במתרחש בבית הספר. מעורבות זאת יכולה להיות מלווה ברמות שונות ואז המעורבות מכוונת לסייע לבית הספר ולתמוך בו (במקרה של הזדהות גבוהה), או למנוע מבית הספר לפעול באופן חופשי לפי עקרונותיו המוצהרים (במקרה של הזדהות נמוכה).

בהתבסס על המושגים הזדהות וערות הציע פרידמן (1990) מודל המנסה להסביר את רמות המעורבות של ההורים בתהליך החינוך של ילדיהם. לפי המודל, הקרוי "פוטנציאל מעורבות ההורים", השילוב בין הרמות השונות של ממדי ההזדהות והערות יוצר חמישה מצבים עיקריים של התייחסות ההורים אל בית הספר:

לסיכום המאמר באתר בין הצלצולים

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya