הוראת שפה מובחנת של מדעים: גישה פיגומית ומשולבת עבור פרחי הוראה

מאת: Susan Feez

Susan Feez, Frances Quinn. Teaching the distinctive language of science: An integrated and scaffolded approach for pre-service teachers. Teaching and Teacher Education 65 (2017) 192-204

המטרה של המחקר הייתה לתכנן ולבחון פדגוגיה של קורסים התחלתיים בהכשרת מורים, שבה פרחי ההוראה מתנסים באופן שבו ניתן להרחיב את גישת החקירה להוראת מדעים בחטיבת הביניים בעזרת פעילויות אוריינות הספציפיות לדיסציפלינה לצורך פיגום וכתיבה של טקסטים מדעיים כדי לדווח ולהסביר את ממצאי החקירה.

נעשה שימוש במודל טראנס-דיסציפלינארי כדי להדגים הוראה של אוריינות מדעים מיוחדת המשולבת בהוראת מדעים בחטיבות הביניים.

מהממצאים עולה כי הסטודנטים הביעו רמות גבוהות של שביעות רצון מהקורס, נעשה שימוש אפקטיבי יותר בזמן הלמידה, ונוצרו הזדמנויות עבור מורי המורים ללמידה מקצועית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya