הוראת קריאה מתקנת לתלמידי שנה ראשונה בקולג'

Ferguson-Russell, D. (2009). From juicy to rooftops and other lines in between: teaching remedial reading to 1st year college students, Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, 7(1), 35-48.


המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הכותבת עושה במאמר שימוש בגישה האיכותית של סיפור אישי כדי לדון בעבודתה בהוראת קורס קריאה מתקנת בפעם הראשונה בקריירה שלה. המאמר מאיר את השיטות ההוראתיות ואת התרגילים לבניית קהילייה שבהם נעשה שימוש כדי ללמוד באורח ביקורתי קריאה בסיסית לקבוצה שהתאפיינה בשונות תרבותית וחינוכית של תלמידי שנה ראשונה בקולג'.

במאמר דנה הכותבת בגישתה לקורס ובאינטראקציות עם סטודנטים תוך שימוש במסגרת של "הוראה הנענית תרבותית". זהו סוג הוראה המזמין את המורה להבין את תחומי העניין של תלמידיו ולארוג אותם לתוך תוכנית ההוראה שלו (Gay, 2000 ). המורה הנענה-תרבותית (culturally-responsive) מגלה צדדים שונים של עצמו בפני תלמידיו וכך יוצר עמם קשרים (Ladson-Billings, 1994).

היא מתארת כיצד הוראת קריאה עשויה לסוב סביב מוסיקה, נושאי תרבות פופולריים ותחומי עניין של הלומדים ותוך כדי כך ניתן לתרגל כשירויות קריאה חיוניות ובהן: חשיבה ביקורתית, שאילת שאלות פעילה, יצירת קישורים והיסקים ורפלקציה מתמשכת. המחברת מתארת את הטקסטים בהם עשתה שימוש בקורס ובהם סיפורים קצרים, שירים ונובלת, זאת כדי לתרגל ולשפר קריאה וכתיבה. הוראת האוריינות במאמר משקפת יצירת קשרים רלוונטיים בין הקורא לבין הטקסט, וקידום מעורבות ואזרחות של הלומדים. המאמר מציג את שלבי ההוראה: מיצירת נקודת פתיחה ללמידה, בניית הוראה נענית-תרבותית, בניית קשרים בין הקורא, הטקסט והעולם, משוב הלומדים: חשיבה באמצעות הערכה.

המאמר מציג את ההתנסות של הכותבת להתייחס ולתקשר עם תלמידיה כדי לחזק את כשירויות האוריינות שלהם, ולעודדם לחשוב מחדש על הקשר שלהם לקריאה. השימוש בטקסטים מתחומים שונים כוון להראות ללומדים כיצד אסטרטגיות מתקיימות בקריאה כמו בספורט למשל, כיצד קוראים גדולים הם אנשים חושבים, אנשים המטלטלים רעיונות "מקצה המגרש אל קצהו האחר", מדברים על ההבנות שלהם ועל מה שלא מובן להם. יחד עם דיונים מעמיקים על הטקסט, הלומדים עבוד במעגלים ספרותיים ונטלו על עצמם תפקידים ייחודיים כדי לדון, לתאר ולהתקשר לטקסט המדובר( 2004 Daniels,).

הסיכום מביא משובים של הלומדים על חווית הלמידה בקורס.

ביבליוגרפיה

Daniels, H. (2004). Mini-lessons for literature circles, New Hampshire: Heinemann.
Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching, NY: Teachers College Press.
Ladson-Billings, G. (1994). The dreamkeepers: successful teachers of African-American children, CA: Jossey-Bass

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Daniels, H. (2004). Mini-lessons for literature circles, New Hampshire: Heinemann. Gay, G. (2000). Culturally responsive teaching, NY: Teachers College Press. Ladson-Billings, G. (1994). The dreamkeepers: successful teachers of African-American children, CA: Jossey-Bass

yyya