הוראת סטודנטים שאינם רוצים ללמוד: שימוש בטכניקות ובעקרונות של ראיון הנעתי כדי לטפח אינטראקציות טובות יותר בין המורה לסטודנט

מאת: Harvey Wells

Wells, Harvey; Jones, Anna; Jones, Sue C. "Teaching reluctant students: using the principles and techniques of motivational interviewing to foster better student-teacher interactions", Innovations in Education and Teaching International 51.2 (2014): 175.


מאמר זה מציג מערך של עקרונות ושל פרקטיקות הקשורות למתן מענה לגבי חוסר מעורבות בלמידה בדרכים קונסטרוקטיביות.

מסגרת זו, של ראיון הנעתי, שאולה מתחום הטיפול הבריאותי אבל הותאמה לשימוש בתחום ההשכלה הגבוהה.
המודל מתמקד בבניית ביטחון ועצמאות וטיפוח המעורבות, וכך מאפשר לסטודנטים לקחת אחריות על הלמידה שלהם.

המודל שיתופי וממוקד בסטודנט או תלמיד ולכן מטפח יחסים קונסטרוקטיביים בין  הלומד למורה.
מאמר זה מציג את התמיכה התיאורטית במודל ואת הדרכים שבהן ניתן להשתמש בו באינטראקציות בין המורה לסטודנט.

קישור לתקציר המאמר באנגלית
ראה גם:
שבע אסטרטגיות מוכחות לשילוב התלמידים בשיעור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya