הוראת כתיבה במערכות חינוך בעולם – מגמות ויעדים

מקור: כנס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית (הועידה ה-30 של איל"ש, אוניברסיטת תל אביב)

תקציר
כתיבת עבודות על ידי תלמידים היא חלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית במערכות החינוך בארה"ב ובאירופה. יזמוֹת חינוכיות שהתחילו בארה"ב עוד בשנות השישים חיזקו והדגישו באופן מיוחד מרכיבים של כתיבת עבודות וניירות עבודה ע"י תלמידים בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכוניים.ממצאי מחקר מלמדים על קשר הדוק וישיר בין מיומנויות כתיבה להישגים לימודיים בכל רמות החינוך, החל מבתי הספר היסודיים, דרך בתי הספר התיכוניים ועד למוסדות להשכלה גבוהה, כמו מכללות ואוניברסיטאות. ככל שכישורי הכתיבה היו מבוססים יותר, כך היו ההישגים גבוהים יותר.

עיקרי הדברים:

בכינוס:
כתיבת עבודות על ידי תלמידים היא חלק בלתי נפרד מההוויה החינוכית במערכות החינוך בארה"ב ובאירופה. יזמוֹת חינוכיות שהתחילו בארה"ב עוד בשנות השישים חיזקו והדגישו באופן מיוחד מרכיבים של כתיבת עבודות וניירות עבודה ע"י תלמידים בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכוניים.

ואולם בעקבות ירידה משמעותית באיכות הלמידה והחינוך בארה"ב המליצה הוועדה הלאומית להערכת ההתקדמות בחינוך (National Assessment of Educational Progress), על עריכת מחקרים שיטתיים ומסודרים לבחינת הנושא.

הממצאים המחקריים הצביעו על קשר הדוק וישיר בין מיומנויות כתיבה להישגים לימודיים בכל רמות החינוך, החל מבתי הספר היסודיים, דרך בתי הספר התיכוניים ועד למוסדות להשכלה גבוהה, כמו מכללות ואוניברסיטאות. ככל שכישורי הכתיבה היו מבוססים יותר, כך היו ההישגים גבוהים יותר. יתר על כן, מחקרים אחרים שהתמקדו באוכלוסיית המחקר שלהם בתלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, מצביעים על מיומנות הכתיבה כמשתנה המובהק ביותר לניבוי ההישגים הלימודיים ויכולת ההתמדה של הסטודנטים בתקופת לימודיהם.

מחקרים אלה ודומים להם הובילו למהפכה חינוכית. תכניות הלימודים החדשות כללו הקניית כישורי כתיבה לא רק בשיעורי חיבור או הבעה, אלא במערכת רצף, שבה התלמידים נדרשו לקנות ולהפנים דרכי כתיבה מדעית בעבודות שהם מגישים בכל מקצוע הנלמד בבית-הספר, כלומר: הוראת כתיבה מדעית תוך כדי הוראת המקצוע.

תוצאות המאמץ לתגבר את לימודי הכתיבה בבתי הספר בעולם מרשימות למדי. המודעוּת בעולם לחשיבותו של החיבור המדעי במסגרות הלימוד הולכת וגדלה, ועמה גם ההכרה בצורך לפתח את מיומנות הכתיבה המדעית. מימוש התכניות והוצאתן מן הכוח אל הפועל מושתתים כיום בעיקרם על האפשרויות הטכנולוגיות המצויות בשפע. מוסדות רבים להשכלה גבוהה בנו מרכזי כתיבה שבאמצעותם הם פותחים את שעריהם (הן האמיתיים והן הווירטואליים) ומציעים קורסים, ימי עיון, סדנאות מרוכזות, הדרכה וסיוע בנושא הכתיבה המדעית לכל דכפין. כך ממשיכות האקדמיות לשמש נדבך חשוב בתחום המדע, אך פורצות את דרכן באמצעות מרכזי הכתיבה גם אל חיי החברה והקהילה.

ביבליוגרפיה

Hahs, D.L. (1998). Creating “Good” Graduate  Students: A Model for Success.

Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA, November 3-6, 1998.

Mills, M. & Stevens, P. (1998). Improving Writing  and Problem Solving Skills of Middle School Students. Master's Action Research Project, Saint Xavier  http://www.edrs.com/members/sp.cfm?=ED420876 University and RI/Skylight. (retrieved: 24.4.2003).

Patthey-Chavez, G.G., Thomas-Spiegel, J. & Dillon, P. (1998). Tracking Outcomes for Community College Students with Different Writing Instruction Histories.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיהHahs, D.L. (1998). Creating “Good” Graduate  Students: A Model for Success.Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, New Orleans, LA, November 3-6, 1998.Mills, M. & Stevens, P. (1998). Improving Writing  and Problem Solving Skills of Middle School Students. Master’s Action Research Project, Saint Xavier  http://www.edrs.com/members/sp.cfm?=ED420876 University and RI/Skylight. (retrieved: 24.4.2003).Patthey-Chavez, G.G., Thomas-Spiegel, J. & Dillon, P. (1998). Tracking Outcomes for Community College Students with Different Writing Instruction Histories.

yyya