הוראת הקריאה בכיתה א' לאן ?

מתוך כתב עת דעות- כתב עת בנושאי הוראה וחינוך - משרד החינוך, מחוז חיפה. גליון 7, פברואר 2003
מאת: ד"ר מיכל רוזנברג
במסמכים נוספים שפורסמו, בשנים האחרונות, ע"י משרד החינוך עולה הדרישה כי שיטת הקריאה תהיה רכיב משמעותי אך לא בלעדי בתכנית של לימוד הקריאה והכתיבה, ותיתמך במגוון פעילויות המפתחות את הכשירות האוריינית של התלמידים.מתוך גישה שידיעת קרוא וכתוב ברמת הפענוח היא אמנם תנאי הכרחי, אך אין היא בבחינת תנאי מספיק, יש לדעתה של  ד"ר מיכל רוזנברג , לטפח ולפתח אצל הילד כשירויות אורייניות בהן יבואו לידי ביטוי כשרים לשוניים, קוגניטיביים, חברתיים ותרבותיים, כבר במהלך רכישת הקריאה בכיתה א'. זאת ועוד, חשוב שתרגול הקריאה יעשה בדרכים מגוונות וחווייתיות תוך התייחסות לשפה הדבורה והכתובה כאחד, באוצר מילים הלקוח מעולמו של הילד.
הוראת הקריאה בכיתה א' לאן ?

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מילות המפתח לתהליך רכישת קריאה יעיל הן איזון וסנכרון. קריאה וכתיבה הם תהליכים קוגניטיביים מורכבים שניתן לרכוש לאמן ולשפר. התהליך כולו מתחיל בפענוח צופן אלפביתי. במשך שנים המחקר ועבודת השדה התייחסו לאי דיוק בקריאה ובכתיבה כחוסר ערנות פונולוגי. קריאה כזו שואבת משאבים יקרים ומסיטה את תשומת לב הקורא ממשמעות הטקסט ולמעשה גורמת להפרדה דיכוטומית בין מערכת הפענוח לבין מערכת ההבנה. המחקר היום יודע שמערכות שונות במוח מעורבות בתהליך הזה ושיש לקחת בחשבון את כולן בעת הקניית הקריאה והכתיבה. כמו פעולות אחרות שהאדם מבצע, נדרש סנכרון מהיר ויעיל בין המערכות השונות השותפות בתהליך. איזון בחשיבות הניתנת לשני השלבים- הפונולוגי הנדרש לפענוח המילה הכתובה והאורתורגרפי הנדרש לשם שליפה וקריאה שוטפת. נקודת המוצא צריכה להיות עבודה במסלול דו כיווני. הפענוח הפונטי יכול לעבוד יחד ובמקביל לשליפת מילים גלובלית. בכך יתרחש טיפול משולב של שני השלבים החשובים הללו עד לקריאה מיומנת. אם אין יכולת שליפה מהירה של מילים הקריאה תהיה איטית ולא יעילה. סנכרון בין המערכות חיוני הן לקריאה ברמת הפענוח והן להבנה. אימון בשליפה של המילה מן הזיכרון על בסיס הכרות אתה מן השפה הדבורה וגילויה מחדש בצורתה הכתובה, תוך עשיית ההקשר הסמנטי יהווה בסיס איתן לקריאה מיומנת משמעותית.

    פורסמה ב 28/12/2022 ע״י דורית לאור
    מה דעתך?
yyya