הוראה מקוונת לעומת הוראה מבוססת נייר: השוואה בין שתי אסטרטגיות של מודולים של הכשרה לשיפור הבנת הנקרא

Huang, Hsin-chou. "Online Versus Paper-based Instruction: Comparing Two Strategy Training Modules for Improving Reading Comprehension", RELC Journal, Vol. 45 Issue 2, p165-180.

מחקר זה בוחן את האפקטיביות של הוראה באסטרטגיה של קריאה מקוונת לעומת הוראה באסטרטגיה של קריאה מהדפוס על הבנת הנקרא של לומדי אנגלית כשפה זרה.

חמישים ושבעה סטודנטים משתי כיתות קריאה עם רמות מיומנות ברות השוואה הוקצו למודול של למידת קריאה באופן מקוון או למידה של קריאה מהדפוס.

שתי הקבוצות קיבלו הוראה של אסטרטגיית קריאה ברת השוואה בארבעה תחומים:

  • עולמית (רשימת מילות מפתח, ניבוי, סקירה ומבנה הטקסט),
  • פתרון בעיות (שיעור הקריאה, הקשבה, סיכום, ומיפוי מושגים),
  • תמיכה (מילון, ספר דקדוק, מתרגם, והדגשה),
  • ואסטרטגיה רגשית-חברתית (מוסיקה ואינטראקציה בין עמיתים).

ההבדל היחיד היה לגבי האמצעי: בין ההוראה שמבוססת על קריאה מהדפוס בכיתה אחת לבין הוראה מבוססת מחשב בכיתה אחרת. לאחר תקופת קריאה ואימון בן ארבע שעות בקבוצה אחת, הבנת הנקרא של הסטודנטים נמדדה תוך שימוש בהיזכרות בכתב וניתוח נוסף עם מערכת משוקללת.

התוצאות הראו שהביצוע של קבוצת הקריאה המקוונת עלה על הביצוע של הקבוצה שקראה מהדפוס לגבי הבנת הנקרא הכללית.

הראיון סיפק תובנות לגבי התפיסות של הסטודנטים את המודול המקוון. הממצאים ממחקר זה יכולים לעודד מורים לשלב הכשרה של אסטרטגיית קריאה מבוססת רשת בתכנית הלימודים שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya