הוראה מקוונת: גילוי העניין של המורה

Rakes, Glenda C.; Dunn, Karee E. "Teaching Online: Discovering Teacher Concerns", Journal of Research on Technology in Education (Routledge). Oct2015, Vol. 47 Issue 4, p229-241.

מחקר חלוץ זה ביקש למדוד את העניין של פרחי הוראה ושל מורים בפועל מגיל הגן ועד תום התיכון (K-12) כלפי הוראה מקוונת כדי להשיג תובנה לגבי ההתעניינות האישית של המורים בהוראה מקוונת ומהו העניין שהם מוצאים ביחס להוראה מקוונת.

התוצאות הצביעו על כך שקבוצה זו של מורים לעתיד ומורים בפועל אינה מעריכה חינוך מקוון וכי המשתתפים הסתייגו מרדיפה אחר הזדמנויות לימודיות מקוונות.

התשובות לשאלה פתוחה הראו שמשיבים אלה דורשים מידע ספציפי יותר לגבי ההבדלים בין הוראה מקוונת לבין הוראה פנים אל פנים ולגבי האופן שבו יש להתמודד עם הבדלים אלה.

התוצאות מציעות שכדי לגייס מורים שיענו על הצרכים של הקהילה ההולכת וגדלה של לומדים מקוונים מגיל הגן ועד תום התיכון, דרושים מאמצים חדשים כדי לפנות לצרכי המורים ולעניין שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הוראה מקוונת, למידה מקוונת ושביעות רצון של הסטודנט: מחקר בן שלוש שנים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya