הוראה מקוונת בכיתה וירטואלית באמצעות web conferencing באנגליה

Sarah Cornelius. " Facilitating in a demanding environment: Experiences of teaching in virtual classrooms using web conferencing", British Journal of Educational Technology, 2014 VOL. 45 NO. 2 ,pp.260-271.

מאמר זה מדווח על ממצאים ממחקר שבחן את השאלה הבאה: "כיצד מורים מנוסים מתארים ומבינים את ההתנסויות שלהם בכיתות וירטואליות סינכרוניות?"

המחקר כוון למצוא איך זה להיות מורה בכיתה מקוונת.

התעתיקים מראיונות מובנים למחצה התקיימו עם ארבעה משתמשים מנוסים ב- web conferencing ברחבי בריטניה ונותחו תוך שימוש בניתוח פנומנולוגי פרשני.

אחד מהנושאים שעלו מהניתוח –"סיוע בסביבה תובענית" נחקר במאמר זה כדי להעלות תובנות לגבי ההתנסויות של המשתתפים וחלק מהאתגרים שניצבו בפניהם בעת עידוד אינטראקציה בסביבה שבה מוגבל מתן המשוב.

הדיון עשוי להיות רלוונטי לאלה המפתחים את הפרקטיקה שלהם בכיתות וירטואליות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
מורים אורחים בשיחת וידאו

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya