הוראה מעוררת השראה

Feiman-Nemser Sharon, Tamir Eran & Hammerness Karen (Eds.) (2014). Inspiring Teaching: Preparing teachers to succeed in mission-driven schools, Cambridge, Massachusetts: Harvard Education Press.

הספר עשוי לתרום לדיונים המתקיימים כיום על מדיניות ומעשה בהכשרת מורים ולשאלות כמו האם וכיצד גישות שונות להכשרת מורים משפיעות/ משנות? הכותבים בחנו כיצד שלוש תוכנית הכשרה מסייעות למורים לפתח הבנות מבוססות-תוכן (content specific), מחויבויות, עמדות ופרקטיקות הנדרשות ממורים כדי להיענות לצורכי הלמידה של תלמידיהם.

טענת הכותבים היא שהקשר (context) הוא יותר מאשר מסגרת להוראה ולהכשרה. להקשר יש תוכן הנובע מההיסטוריה, מהמשאבים, מהאנשים, מהדפוסים התרבותיים ומהערכים שבונים אותו. להקשר יש כוח לעצב תפיסות ופעולות המשקפים את כל אלה. הספר מציג מסגרת קונצפטואלית להבנה של השכבות השונות של ההקשר: מהכיתה אל הסביבות התרבותיות, גיאוגרפיות ופוליטיות המצויות באינטראקציה עם הוראת כיתה ומעצבות את עבודת המורה, וכיצד כל אחת מהתוכניות מגדירה ומלמדת את התוכן ההקשרי הייחודי לה.

התוכניות שנבדקו אינן תוכניות מסורתיות. כנתיבי הכשרה חלופיים להוראה (למשל, TFA) הן מושכות סטודנטים בעלי יכולות אקדמיות ממכללות סלקטיביות ביותר. הן גם מציעות הזדמנויות מורחבות להתנסות מודרכת בהוראה. אך בשונה מהרבה מסלולים חלופיים הן מאורגנות סביב החזון של הוראה בבתי ספר ייחודיים. התוכניות שנבחרו מעניינות למחקר שכן ניתן לראותן כתוכנית "היברידיות" במובן זה שיש להן מאפיינים של הכשרת מורים מכוונת-רפורמה ומבוססת-אוניברסיטה ומאפיינים של ערוצים חלופיים חדשניים.

הספר מציע מסגרות קונצפטואליות ותובנות אמפיריות המתייחסות לארבע תמות מרכזיות: הכשרת מורים מבוססת-תוכן, חזון של הוראה טובה, זהות ושליחות בהתכשרות להוראה, ומחויבויות להתפתחות מקצועית לאורך הקריירה.

בין פרקי הספר: הכשרת מורים לבתי ספר קתוליים עירוניים וכפריים, הכשרת מורים לבתי ספר יהודיים, הבחירה ללמד, חזון של הוראה טובה ועוד.

למידע נוסף על הספר באתר ההוצאה לאור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya