הוראה, למידה ושיתוף מקוון גלוי

O'Byrne, W. Ian; ROBERTS, VERENA; LABONTE, RANDY; GRAHAM, LEE. "Teaching, Learning, and Sharing Openly Online", Journal of Adolescent & Adult Literacy, Dec2014, Vol. 58 Issue 4, p277-280.

למידה מקוונת פתוחה הופכת להיות מוקד קריטי עבור תכניות נתמכות טכנולוגיה מגיל הגן ועד תום התיכון (K-12) כאשר חשיבותן של אוריינות דיגיטלית וחירויות דיגיטליות עבור כל הלומדים גדלות.

מאמר זה מתאר את מדיניות הלמידה הפתוחה הנוכחית, משאבים חינוכיים פתוחים, והשלכות פוטנציאליות על הפרקטיקה הפתוחה ומסתיים בהצעות למחקר עתידי לגבי למידה פתוחה.

המאמר ממצב בחינה זו בהקשר של הזדמנויות נוכחיות ואתגרים שמשפיעים על הלמידה הפתוחה במרחבים חינוכיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya