הוראה המכוונת-למומחיות וניהול הכיתה כמתווכים של ההשפעות של הנעת המורה על הנעת התלמיד

Schiefele, U. (2017). Classroom management and mastery-oriented instruction as mediators of the effects of teacher motivation on student motivation. Teaching And Teacher Education, 64, 115-126.

 

מחקר פנה לתפקיד של פרקטיקות לימודיות המכוונות-למומחיות ולניהול כיתה של מורים בבתי ספר יסודיים כמתווכים של ההשפעות של הנעת המורה על הנעת התלמיד.

במחקר השתתפו 110 מורים שצוותו ל-1731 תלמידים.

התוצאות מניתוחי רגרסיה מרובת-רמות חשפו שהעניין החינוכי של המורה תרם לדיווחים של התלמידים לגבי הפרקטיקות הלימודיות של המורים. פרקטיקות אלה, בתורן, היו מנבאות משמעותיות למטרות המומחיות ולעניין של התלמידים בנושא הלימוד הן ברמת התלמיד והן הכיתה. לבסוף, העניין החינוכי של המורה הראה קשרים עקיפים ניכרים ומשמעותיים להנעה של התלמיד שתווכו הפרקטיקות הלימודיות של המורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya