הוראה דיאלוגית : בהמתנה למימוש

מקור וקרדיט :
 
אלוני, נמרוד . "הוראה דיאלוגית : בהמתנה למימוש" , הד החינוך , דצמבר 2008 , גיליון מס' 2 , ע"ע 62-65 .
 
דיאלוג אינו דיבור הוראתי או הרצאתי בין מורה לתלמיד של הנחלת דעת כלשהי ובדיקת הטמעתה בקרב הלומדים. דיאלוג הוא סוג של למידה משותפת, הן של עולמו של האחר והן של תכנים חדשים. דיאלוג אינו דיבור פונקציונאלי או טכנוקרטי-ביצועי שכל עניינו הפקת תוצרים. הוא בעל אופי תהליכי ואין לו בהכרח תוצרים ידועים וברורים שהדיבורים מכוונים אליהם. דיאלוג הוא שיחה שהמעורבים בה מנכיחים את עצמם ומתעניינים בזולתם הן מבחינת אנושיותם המשותפת והן מבחינת אישיותם הייחודית ותוך כדי הסתמכות על אמון , כבוד , פתיחות וקשב הדדיים הם מתקדמים יחד אל הבנה טובה ומקפת יותר של עצמם, של זולתם, ושל הקשרי החיים המשותפים להם.
 
ד"ר נמרוד אלוני מונה במאמרו החשוב את המאפיינים של הדיאלוג החינוכי : 1. שדרת הדיאלוג החינוכי היא עמדה מוסרית. 2 . פנייה אל מלוא אישיותו של התלמיד : לאנושי –כללי ולייחודי סגולי. 3. בניית מכנים משותפים , אך לא רידוד תרבותי , התבטלות הזהות והיטמעות חברתית. 4. לטיפוח אישיות עשירה ורב-צדדית דרושות התנסויות בדיאלוגים רבים ומגוונים.
 
ביסוד כל התפיסות של החינוך ההומניסטי , כמו גם בתפיסות העכשוויות של ריבוי אינטליגנציות ורשת של אוריינות , עומדת ההכרה שהחינוך הוא הכשרה לאמנות החיים האנושיים על כל צדדיהם וגילוייהם . מכאן ברורה הטענה שלשם פיתוח כולל ורב-צדדי של אישיות התלמיד לא נוכל להסתפק בדיאלוג מסוג אחד , כזה או אחר , אלא להידרש למגוון רחב של דיאלוגים אשר מטפחים צדדים שונים באישיותם ובהתנהגותם של התלמידים.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya