הוראה בכיתה הפוכה: חקירת הדאגות של סטודנטים להוראה

מאת: Yungwei Hao

Hao, Yungwei; Lee, Kathryn S." Teaching in flipped classrooms: Exploring pre-service teachers' concerns", Computers in Human Behavior, Apr2016, Vol. 57, p250-260.

כדי לקדם באופן יעיל את התנועה הממוקדת בתלמיד, חשוב להבין את דאגותיהם של סטודנטים להוראה לגבי הוראה בכיתות הפוכות משולבות טכנולוגיה. מחקר זה סקר את הדאגות לגבי הוראה בכיתה הפוכה של יותר מ-470 סטודנטים להוראה.

כדי להבין את תפקידם של הבדלים אינדיבידואליים, נחקרו מאפיינים אישיים כגון מסוגלות עצמית להוראה, ידע המורה, ומאפיינים דמוגרפיים אחרים. התוצאות מראות שלסטודנטים להוראה היו לרוב דאגות עצמיות. מסוגלות עצמית וידע לא-טכנולוגי של המורה קושרו לרוב שלבי הדאגה.

לסטודנטיות היו יותר דאגות ביחס למודעות ולניהול; לסטודנטים להוראה של תחומים לא-מדעיים היו יותר דאגות ביחס למידע, דאגות אישיות ודאגות לגבי שיתוף פעולה; לסטודנטים בשנתם האחרונה הייתה המודעות הגבוהה ביותר לכיתות הפוכות, וזוהו ההשפעות של מאפיינים אישיים אחרים על שלבי הדאגה.

לממצאים המשמעותיים יש השלכות עבור מורי מורים ותכניות להכשרת מורים בעדכון תכנית הלימודים וההוראה כך שיוכלו לצייד את הסטודנטים להוראה בידע ובמיומנויות החיוניים להוראה יעילה בכיתות המאה ה-21.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

התנסות ביוזמה של מרכז ללמידה מותאמת אישית המשבצת את דגם ה-BYOD עבור מעורבות רפלקטיבית בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya