הוראה בין-תחומית בבית הספר היסודי – מדוע ואיך?

מקור: אתר מט"ר
 
המונח "הוראה על-פי נושאים" (thematic teaching), המקביל, לדעת המחברת, למונח "הוראה בין-תחומית", מתייחס לתכניות, שתכנים משולבים בהן מדיסציפלינות שונות, ולתוצאות הלימודיות שלהן, המתייחסות לתחום הקוגניטיבי ולתחום הריגושי (אפקטיבי) במשולב. המאפיינים העיקריים של תכניות אלה, המבדילים בינן לבין התכניות המבוססות על הגישה הדיסציפלינרית, הם:
 
התמקדות בנושא, בבעיה או במצב שמקורם בעולם האמיתי
התייחסות למגוון של דיסציפלינות.
הדגשה שווה של תוכן ושל תהליכים.
 הפעילויות הלימודיות האופייניות להוראה בין-תחומית, רלוונטיות לחיי התלמידים וקשורות להתנסויות משמעותיות, שהתלמידים אחראיים לביצוען. דוגמאות:
תכנון תקציב חודשי של משק הבית; כתיבת מכתב למשרד הממשלתי המתאים על הדרכים המומלצות להגנת מין הולך ונכחד של נשרים.
 המאמר מציג אתיתרונות ההוראה הבין-תחומית ומסביר מדוע כדאי ללמד בגישה הבין-תחומית בבית-הספר היסודי?

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  שלום רב, אני מעוניינת במאמר מתוקף תפקידי כמדריכה קהילת מורים בנושא הוראה רב תחומית בביה"ס יסודי. לא ניתן לראות את המאמר. כיצד ניתן להשיגו?בברכהד"ר יעל דורון

  פורסמה ב 05/11/2017 ע״י יעל דורון

  שלום יעל,פורטל מס"ע אינו יכול לספק מאמרים מלאים בכל המקרים.אנא פני לספרייה במוסדך.בברכה,צוות הפורטל

  פורסמה ב 07/11/2017 ע״י צוות פורטל

  שלום יעל,פורטל מס"ע אינו יכול לספק מאמרים מלאים בכל המקרים.אנא פני לספרייה במוסדך.בברכה,צוות הפורטל

  פורסמה ב 07/11/2017 ע״י צוות פורטל
  מה דעתך?
yyya