הוראה בדרך שבה לימדו אותם? בחינה מחודשת של מקורות הידע לגבי הוראה ושל תפקיד ההתנסות הקודמת בעיצוב פרקטיקות ההוראה של חברי הסגל

Oleson, Amanda; Hora, Matthew. "Teaching the way they were taught? Revisiting the sources of teaching knowledge and the role of prior experience in shaping faculty teaching practices", Higher Education. Jul2014, Vol. 68 Issue 1, p29-45.

במחקר זה, המחברים ראיינו וצפו ב-53 אנשי סגל מתחומי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, ומתמטיקה בשלושה מוסדות מחקר.

תוך שימוש בשיטות של ניתוח איכותני, המחברים מוצאים כי אנשי הסגל אינם רק מעצבים את ההוראה שלהם בעקבות מנחים קודמים, אלא גם שואבים מרפרטואר מגוון של ידע ושל התנסויות קודמות.

התנסויות אלה כוללות ידע הנובע מההתנסויות הקודמות שלהם כמנחים (46 משיבים), מההתנסויות שלהם כסטודנטים (22 משיבים), מההתנסויות שלהם כחוקרים (9 משיבים) ומהתפקידים הלא-אקדמיים שלהם (10 משיבים).

ניתוחי עומק של שני חברי סגל מפרטים לגבי הקשר בין הסוגים השונים של ההתנסויות הקודמות לבין האופן שבו הם פועלים הדדית עם גורמים אחרים, הכוללים אמונות לגבי הוראה, מטרות לימודיות, ומאפיינים של ההקשר הארגוני, כדי לעצב את הפרקטיקה שלהם בכיתה.

התוצאות מציעות שבמקום להניח כי חברי הסגל חסרים כל ידע לגבי הוראה ולמידה, המפתחים המקצועיים וקובעי המדיניות צריכים להכיר ולהסתמך על הידע הקיים שלהם כמורים מקצועיים.

על מחקר עתידי להתמקד בקשרים בין סוגים ספציפיים של ידע ופרקטיקת ההוראה ובאופן שבו התנסויות מגוונות אלה משפיעות על יצירת הזהות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

מי אנחנו מורי המורים: מורים? חוקרים? חברי סגל אקדמי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya