הוראה בגישה קונסטרוקטיביסטית פעילה ויעילותה לעומת הוראה דידקטית

מאת: Youyan Nie

Nie, Youyan; Tan, Gim Hoon; Liau, Albert Kienfie; Lau, Shun; Chua, Bee Leng, "The Roles of Teacher Efficacy in Instructional Innovation: Its Predictive Relations to Constructivist and Didactic Instruction", Educational Research for Policy and Practice, v12 n1 p67-77 Feb 2013 .


הוראה בגישה קונסטרוקטיביסטית פעילה יושמה בסינגפור.

סקר בקנה מידה גדול נערך בבתי ספר בסינגפור כדי לבחון את יעילות המורה ביישום הוראה בגישה קונסטרוקטיביסטית פעילה.

התוצאות הראו כי נמצא מתאם חיובי בין היעילות של המורה לבין הוראה קונסטרוקטיביסיטית פעילה. מיתאם זה היה גבוה יותר מאשר המיתאם בין יעילות ההוראה לבין הוראה דידקטית רגילה בכיתה .

המחקר מציע שקובעי המדיניות ומנהלי בתי הספר צריכים לנסות להרחיב  את שיטות ההוראה הפעילות כך שהמורים יוכלו ליישם את ההוראה הקונסטרוקטיבית הפעילה.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם : 

למידה שיתופית ומיומנויות חקר בהוראת הביולוגיה

"משא ומתן כיתתי" כשיטת הוראה קונסטרוקטיביסטית - מהי ולשם מה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya