הוראה באמצעות חקר מקרים של פרחי הוראה לחינוך מיוחד בארה"ב

מקור וקרדיט:
Linda Lengyel . Lisa Vernon-Dotson. "Preparing Special Education Teacher Candidates: Extending Case Method to Practice,"  TESE-Teacher education and special education, 2010 , August  2010.
 
הוראה באמצעות חקר מקרים הולכת ותופסת מקום יותר נרחב כפדגוגיה יעילה בהכשרת המורים. המאמר הנוכחי מתאר את השילוב של הוראה ולמידה בשיטת חקר המקרים/אירועים באוניברסיטה אמריקאית המכשירה מורים ומחנכים לחינוך המיוחד. השיטה יושמה הן בקורסים באוניברסיטה והן בהתמחות המעשית של פרחי ההוראה בשדה. המאמר מדגים בדוגמאות שונות את היישום והייצוג של שיטת חקר המקרים/אירועים במהלך הכשרת פרחי ההוראה לחינוך מיוחד. נערכת השוואה בין חקרי המקרה השונים מבחינת תרומתם לתכני הלימוד מחד ולתהליך ההתמודדות של פרחי ההוראה מאידך.
 בשיטת ניתוח אירועים (Case method) מנתחים הסטודנטים אירועים מחיי היום יום בכיתה, הגורמים להם מבוכה והתלבטות. ניתוח האירוע כולל זיהוי האירוע, איסוף מידע רלוונטי אודות מרכיביו וניתוח מידע זה לאור הידע הפרופסיונאלי. במהלך הניתוח מעלה הסטודנט השערות לגבי פתרונות שונים ובוחן אותם לפי השפעתם האפשרית על הכיתה לטווח הקצר והארוך.
ראה גם :
 
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya