הוראה אפקטיבית של מתמטיקה בשיח הכשרת מורים בפינלנד ובשבדיה

מאת: Kirsti Hemmi

Hemmi, Kirsti; Ryve, Andreas. "Effective mathematics teaching in Finnish and Swedish teacher education discourses", Journal of Mathematics Teacher Education, Dec2015, Vol. 18 Issue 6, p501-521.

מאמר זה חוקר הוראה אפקטיבית של מתמטיקה כפי שהיא מובנית בשיח של מורי מורים פיניים ושבדיים.

בהתבסס על נתונים מראיונות שנערכו עם מורי מורים כמו גם נתונים מדיוני משוב בין מורי מורים לבין מורים לעתיד בשבדיה ובפינלנד, הניתוח מראה שמספר היבטים של תנועות הרפורמה הבין-לאומיות הנוכחיות נראים לעין בשיח בשתי המדינות.

אולם, מורי המורים השבדיים נוטים להמשיג הוראה אפקטיבית כאינטראקציות עם ילדים בודדים, בנייה על רעיונות של תלמידים ועל מתמטיקה הנובעת ממצבים בחיי היומיום, בעוד מורי המורים הפיניים מדגישים את החשיבות של הצגה ברורה של מתמטיקה, שגרות ושיעורי בית כמו גם מטרות ספציפיות עבור כל שיעור.

לא ניתן להכליל את התוצאות של סקר בין-תרבותי זה לשתי המדינות אך הן מציגות המשגות מעניינות של הוראה אפקטיבית, התורמות לבניית תיאוריה בין-לאומית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שינויים בשיח שמורים מתחילים מקיימים על הוראת מתמטיקה במהלך ההתמחות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya