הויכוח לגבי תיאוריית סגנונות הלמידה נמשך : פסיכולוגים טוענים כי אין ראיה התומכת בהתאמת למידה וורבלית וויזואלית

Allen-West, Catherine. "Learning Styles Debunked: There is No Evidence Supporting Auditory and Visual Learning, Psychologists Say". Psychological Science in the Public Interest. December 16, 2009.


מחקרים רבים תומכים בגישה לפיה ישנם תלמידים שילמדו טוב יותר באם יוצג החומר לפניהם באופן ויזואלי, ויש אשר תשופר איכות למידתם באם ילמדו באופן וורבלי. בהתאם למגמה זו, ישנו מספר גדול של מבחני התאמות למידה ומדריכי הוראה הניתנים לרכישה והמיושמים בבתי הספר.

אולם, לפי דוח מחקר חדש אשר יצא לאור ב- Psychological Science in the Public Interest, כתב עת מבית ה- Association for Psychological Science, אין שום ראיה התומכת בגישה זו. כותבי הדוח גורסים כי המחקרים הרבים, שבבסיסם הטענה כי יש להתאים את אופן הלימוד ללומד (באמצעות שמיעה, אמצעים ויזואליים וכולי), אינם מהימנים בתוצאותיהם מכיוון שאינם מבססים טענותיהם על קריטריון בר תוקף מדעי. סוג המחקר השואף לבסס את ההיפותזה של סגנונות הלמידה והתאמתם ללומד, טוענים כותבי הדוח, צריך להתבסס על המודל המחקרי הכולל את הצעדים הבאים: 1. סיווג הלומדים לקטגוריות. 2. להתאים באופן אקראי בין הלומד לבין שיטת הלימוד. 3. על כל המשתתפים בניסוי להיבחן על אותו המבחן. כותבי הדוח מצאו כי חלק מזערי מתוך המחקרים הרבים שעסקו בנושא אכן נקטו במודל מחקרי זה. מבין המחקרים שאכן ביססו ממצאיהם על גביו, היו שהציגו ראיות הסותרות את רעיון התאמת הלמידה ללומד, ומבין אלו שתמכו בה נמצא כי לא התייחסו לתכניות פופולאריות להתאמות למידה.

המחקר הפסיכולוגי לא מצא ראיה לכך שאנשים לומדים בשיטות שונות, לפחות לא באמצעות השיטות אותן מונים תומכי התאמות הלמידה (סגנונות למידה) במחקריהם השונים. בהינתן החוסר בראיות מדעיות, טוענים כותבי הדוח כי השימוש הנפוץ כיום במבחני התאמות למידה ובכלים הוראתיים הנגזרים מהם הינו בבחינת בזבוז משאביה המוגבלים של מערכת החינוך. במאמר נטען כי רוב המחקרים אינם מציגים הוכחות לכך שצריך להתאים סגנון הוראה לסגנון למידה.

מקור וקרדיט :

Learning Styles Debunked: There is No Evidence Supporting Auditory and Visual Learning, Psychologists Say


ראה גם
סגנונות למידה: תיאוריות ומודל מעשי אחד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya