ההתנסות של הסטודנט במתכונת של למידה מקוונת שיתופית

Biasutti, Michele. " The Student Experience of a Collaborative E-Learning University Module", Computers & Education v. 57 no. 3 (November 2011) p. 1865-1875.


מטרתו של מאמר זה היא להציג תמונה של התנסות הסטודנט ביחידת לימוד מתוקשבת של למידה מקוונת שיתופית בסביבת למידה מקוונת א-סינכרונית.

המחקר העריך יחידה מתוקשבת של למידה מרחוק בחינוך למוסיקה במכללה בארה"ב השווה לחמש נקודות קרדיט בתואר ראשון מקוון עבור מורים המלמדים בבית הספר היסודי. הערכת המודול נעשתה תוך שימוש בשאלון להערכה עצמית שבחן את שביעות הרצון של הסטודנט מהפעילות של למידה מקוונת שיתופית.

התוצאות של ניתוח הנתונים הראו חמישה נושאים שעלו מהפרספקטיבות של המשתתפים, שפורשו על ידי החוקר כהיבטים חיוביים: עבודת צוות, היבטים קוגניטיביים, היבטים של תפעול, היבטים ארגוניים והיבטים אתיים/רגשיים.

בנוסף, עבודת צוות, היבטי תפעול, היבטי ארגון והיבטים אתיים/רגשיים פורשו כהיבטים שיש לשפרם.
ההיבטים שקושרו לשביעות הרצון כוללים: שיתוף פעולה, השוואת רעיונות, שיתוף בידע ומיומנויות כדי לתמוך זה בזה, למידת עמיתים, ניתוח ושילוב בין נקודות מבט שונות, השימושיות (usability) בפלטפורמה, תכנון קבוצתי וניהול עומס העבודה.
היבטים לגבי חוויית הלמידה של הסטודנט שיוכלו ליידע לגבי השיפורים בלמידה המקוונת כוללים: יותר שיתוף פעולה בין הסטודנטים מאחר ויש סטודנטים שפועלים בצורה שונה; יותר תיאום ויותר ארגון, ניהול עומס העבודה בפעילויות קבוצתיות, וחלק מהבעיות הטכניות כגון: עדכון ההתאמות.

התוצאות של המשתתפים שנטלו חלק ביחידת התקשוב השיתופית בלמידה מרחוק הגבירו את הפוטנציאל הדידקטי שלהם כמורים בבית הספר היסודי.

הממצאים נידונו בהקשר להשפעה הפוטנציאלית שלהם על פיתוח של פעילויות שיתופיות המופנות להכשרת מורים בלמידה מרחוק.

ראה גם : מאמרים ומחקרים על למידה שיתופית מתוקשבת 


הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya