ההשפעות של סוגי הרצאות שונות בווידאו על תשומת הלב, על הרגש, על העומס הקוגניטיבי ועל הביצוע בלמידה

Chen, Chih-Ming; Wu, Chung-Hsin. "Effects of different video lecture types on sustained attention, emotion, cognitive load, and learning performance", Computers & Education. Jan2015, Vol. 80, p108-121.

מחקר זה בוחן שלושה סגנונות של הרצאות בווידאו המשפיעים על תשומת הלב, על הרגש, על העומס הקוגניטיבי ועל הביצוע בלמידה של אנשים שתופסים את ההרצאה באופן מילולי ושל אנשים התופסים הרצאה בתמונות.

הנבדקים התנסו בתרחיש של למידה מקוונת אוטונומית תוך שימוש במערך מחקר ניסויי הכולל שני משתנים בלתי תלויים, מעקב אחר גלי המוח, ציוד חישת רגש, סקאלה של עומס קוגניטיבי וגיליון מבחן של ביצוע הלמידה.

ניתוח התוצאות מראה כי בעוד ששלושת סוגי ההרצאות בווידאו מגבירים את ביצוע הלמידה, ביצוע הלמידה שהתרחש בסוגי ההרצאות של לכידת הרצאה (lecture capture) ושל תמונה בתוך תמונה (picture-in-picture) הוא טוב יותר מסוג ההרצאה המקושר לקול-על (voice-over).

קבוצת האנשים שתופסים את ההרצאה באופן מילולי וקבוצת האנשים התופסים הרצאה בתמונות השיגו את אותו ביצוע הלמידה בשלושת הסוגים של ההרצאות.

בנוסף, תשומת הלב שעוררה ההרצאה של קול-העל גבוהה הרבה יותר מאשר תשומת הלב שעוררה ההרצאה של תמונה בתוך תמונה. תשומת הלב של האנשים התופסים הרצאה במלים הייתה גבוהה יותר מזו של קבוצת הנבדקים התופסים הרצאה בתמונות בעת למידה עם שלוש סוגי ההרצאות.

יתר על כן, הרגשות החיוביים והשליליים שנגרמו על ידי שלושת סוגי ההרצאות לא הופיעו כשונים באופן מובהק זה מזה.

כמו כן, העומס הקוגניטיבי המקושר להרצאה של קול-העל גבוה יותר באופן מובהק מזה שנמצא בסוגי ההרצאות של לכידת הרצאה ותמונה בתוך תמונה. בנוסף, העומס הקוגניטיבי של האנשים התופסים בתמונות חורג מזה של קבוצת התופסים באופן מילולי לגבי ההרצאה, שבה נשמע קול-העל.

תוצאות מחקר זה תורמות למאמצים לתכנן הרצאות בוידאו וגם מספקות התייחסות רבת ערך בעת בחירת סוגים של הרצאות בוידאו עבור למידה מקוונת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya