ההשפעות של משוב רגשי על ילדים במצבים משתנים בסביבת מולטימדיה

מאת: Fang-Wu Tung

Tung, Fang-Wu. "Effects of emotional feedback on children, using different modalities", Interactive Learning Environments; Feb2013, Vol. 21 Issue 1, p3-17.מחקר זה ניסה ליצור סביבות למידה  מתוקשבות תומכות מבחינה רגשית על ידי הוספת משוב רגשי באמצעות רמזים מהבעת פנים או הבעה קולית.

הפנים והקולות מהווים מקור חזק למידע רגשי באמצעות אופנות חזותיות ושמיעתיות, שני המרכיבים העיקריים של המולטימדיה.

שני מערכים ניסויים למחצה נערכו כדי לחקור את ההשפעה שיש למשוב רגשי שמיעתי וחזותי על ההוראה לילדים בגיל בית הספר היחס לנוכחות החברתית הנתפסת שלהם, ההנעה הפנימית שלהם, והביצוע במהלך תהליך הלמידה.

173 תלמידי כיתה ו' השתתפו בניסויים.

המשתנים הבלתי תלויים בניסוי הראשון היו דיבור והבעת פנים קבועה.

תוצאות הניסוי הראשון הראו שהילדים העדיפו את הערוץ השמיעתי של דיבור על פני הערוץ החזותי  של הבעת הפנים בסביבה מתוקשבת ( סביבת מולטימדיה) .

בניסוי השני, המשתנים הבלתי תלויים היו דיבור והבעת פנים משתנה.

הממצאים חשפו שלא היו הבדלים משמעותיים בין הדיבור לבין הבעת הפנים המשתנה, מה שמראה כי המשוב הרגשי באמצעות תצוגה שמיעתית או תצוגה חזותית יכול לתפקד באופן שווה בתפיסות חברתיות של ילדים, ולסייע להניע אותם בפעילויות הלמידה.

דיבור והבעת פנים משתנה פועלים לחלופין.

הממצאים של מחקר זה עשויים לסייע למתכננים ליצור סביבות למידה  מתוקשבת ( בסביבת מולטימדיה ) תומכות רגשית עבור הילדים, תוך שימוש במשוב רגשי באמצעות הבעת פנים ודיבור.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya