ההשפעות של טכנולוגיית המשחקים על למידת המתמטיקה של תלמידי בית הספר היסודי

מאת: .N Shin.

Shin, N., Sutherland, L. M., Norris, C. A., & Soloway, E. (2012). Effects of game technology on elementary student learning in mathematics. British Journal of Educational Technology, 43(4), 540-560.


מאמר זה מדווח על ההשפעות של טכנולוגיית המשחקים על הלמידה של התלמידים במתמטיקה כפי שנחקרה בשני מערכי נתונים שנאספו מנבדקים שונים במעט.

במערך המחקר הראשון, 41 תלמידי כיתה ב' (בגילאי 7-8 שנים) משתי כיתות השתמשו במשחק מבוסס טכנולוגיה או במשחק שמבוסס על נייר במשך חמישה שבועות.

במשך 13 השבועות הבאים, שתי הכיתות השתמשו במשחק מבוסס טכנולוגיה פעמיים בשבוע, או יותר משלוש פעמים בשבוע.

מערך מחקר דמוי-ניסוי שכלל קבוצת ביקורת עם ניתוח של מדידות חוזרות של שונות וניתוח של שונות משותפת שימש כדי לחקור את ההבדלים בביצוע בין שתי הקבוצות.

המחקר השני בחן את הלמידה של התלמידים בהקשר למאפיינים כגון: הביצוע שלהם במשחק, העמדות שלהם כלפי המשחק וכלפי מתמטיקה, והמין והמוצא שלהם.

במהלך ארבעה חודשים, 50 תלמידי כיתה ב' משלוש כיתות שיחקו במשחק מבוסס טכנולוגיה בתנאים שהשתנו בתלות בהכוונה של המורה שלהם.

רגרסיה מרובה שימשה כדי לקבוע את הקשר בין הציונים של התלמידים בחשבון לבין מאפייני הלומדים.

בנוסף, נותחו גם ניתוחים תיאוריים לפי רמת היכולת, המין והמוצא, ונתונים מראיונות לגבי העמדות כלפי משחק הטכנולוגיה.

התוצאות משני המחקרים חשפו ששימוש במשחק   מתוקשב מבוסס טכנולוגיה בכיתה הועיל לתלמידים בכל רמות היכולת בלמידת המיומנויות בחשבון.  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  אשמח לקבל את המאמר המלא בבקשה

  פורסמה ב 01/10/2022 ע״י עינת שממה

  מבקשת את המאמר המלא בבקשה

  פורסמה ב 06/01/2013 ע״י לידור לוי

  תשלחו לי את המאמר דחוף בהזמן הקרוב

  פורסמה ב 13/01/2014 ע״י אלעביד נהיל

  מעוניינת לקבל את המאמר המלא, תודה.

  פורסמה ב 27/02/2014 ע״י עליזה שטקל
  מה דעתך?
yyya