ההשפעה של תכנית להתפתחות מקצועית לאומית בהוראת המדעים

Kudenko, Irina. Ratcliffe, Mary Redmore, Alison Aldridge, Catherine "Impact of a national programme of professional development in science education." Research in Science & Technological Education  Apr2011, Vol. 29 Issue 1 p25-47, 23p

הערכה של תכניות להתפתחות מקצועית בקנה מידה גדול, בדרך משתלמת (עלות-תועלת), אבל מפורטת , מציבה אתגרים. הרבה מהראיות על יעילות של תכניות התפתחות מקצועית בהוראת המדעים, הן תוצאה של מחקרים בקנה מידה קטן, המשתמשים בצברים או שיטות דגימה התחלתיות ומוקדמות. מחקר זה עושה שימוש בראיות שנאספו מהרשת הארצית בעשרה מרכזים להוראת המדעים בבריטניה והוא בוחן את השפעת האופי והמידה של השינוי במספרים גדולים, של מעורבות מורים בקורסים להתפתחות מקצועית. הרשת מספקת מערכת אחידה של הערכה מוטמעת - 'embedded evaluation', אשר משלבת שאלוני השלמה והערכה, בתכנית ההכשרה ואז ניתן לביצוע מחקר על השפעת התכנית באמצעות מחקר צולב של המערכת הנלמדת.

המחקר משתמש בגישה משולשת לאנליזה של השפעה מדווחת, ממקורות שונים, הכוללים שאלוני "ארגז כלים" (toolkit)*, ראיון המשתתפים, סקירה של האחראים וממצאים של מובילי הקורס. המחקר מראה שבנוסף להשפעה ישירה על ההתנסות המעשית בכתות הלימוד, של המורים, יש הוכחה לשינוי רחב יותר, הכולל מורים אחרים וההתנסות המעשית של כל בית הספר.
שימוש בטופסי "ארגז כלים" להערכה בקורסים להתפתחות מקצועית, הוא שלב מפתח לתמיכה בהערכת שינויים והתקדמות התהליך.

*תכנית סטטיסטית לעבוד נתונים שפותחה באוניברסיטת קיימברידג.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya