ההשפעה של תכנית הפיתוח המקצועי המתמשכת "הופכים למעשיים: שיפור עבודה מעשית במדעים" על הרעיונות והעבודה המדעית והמעשית של מורים

מאת: Ian Abrahams

Abrahams, I., Reiss, M. J., & Sharpe, R. (2014). The impact of the ‘Getting Practical: Improving Practical Work in Science’ continuing professional development programme on teachers’ ideas and practice in science practical work. Research in Science & Technological Education, 32(3), 263-280.

למרות השימוש הנפוץ בעבודה מעשית במדעים בבית הספר, החוקרים מצאו שיש לעשות יותר על מנת לשפר את האפקטיביות שלה על ידי פיתוח הבנה תפיסתית.

התכנית 'Continuing Professional Development) CPD 'Getting Practical) תוכננה כדי לתרום לשיפור האפקטיביות של העבודה המעשית דרך הכנסת שינויים בגישת המורים המקובלת לגבי פעילויות מדעיות בעבודה מעשית 'hands-on', לשיטה המאזנת יותר בין 'hands-on' לבין 'minds-on'.

המטרה היא להעריך את הרושם שמשאירה תכנית 'Getting Practical': שיפור עבודה מעשית במדעים, בתכנית CPD על דעות של מורים והתנסות בעבודה מעשית בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים באנגליה.

תכנית CPD תוכננה על מנת לשפר את העבודה המעשית בפיתוח הבנה תפיסתית בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים באנגליה.

לביצוע המחקר נבחרו עשרה מורי מדעים בבית הספר היסודי ועשרים מורי מדעים מחטיבת הביניים. המחקר עשה שימוש באסטרטגית עבודת שדה דחוסה, איסוף נתונים באמצעות ראיונות, תצפיות, הערות שנרשמו בזמן העבודה ותצפיות קדם ואחרי תרגול CPD בשעורים מעשיים בשלושים בתי ספר.

בעוד שתכנית CPD הייתה אפקטיבית בהבאת מורים לרפלקציה על רעיונות הקשורים בתכנית 'Getting Practical', זה היה הרבה פחות אפקטיבי מבחינת השינויים בהוראה המעשית בפועל.

הממצאים מצביעים על כך שאם הכוונה היא לשינוי בעבודה מעשית מבוססת, יותר מאשר רק מודעות מוגברת לגבי הנושאים, נדרשת תמיכה מתמשכת ומלווה בפרק זמן גדול יותר. יתרה מכך, האימפקט של CPD יגבר, אם הוא ילווה על ידי חבר בכיר מהמחלקה או מבית הספר עם תמיכה מלאה של הדרג המנהל.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya