ההשפעה של קריאה חוזרת על הסחת הדעת

Phillips, Natalie E.; Mills, Caitlin; D'Mello, Sidney; Risko, Evan F. On the influence of re-reading on mind wandering. Quarterly Journal of Experimental Psychology. Dec2016, Vol. 69 Issue 12, p2338-2357.

מחקרים הראו כי לקריאה חוזרת יש תועלת מינימלית להבנת הטקסט, בהשוואה לקריאה אחת בלבד או לסוגים אחרים של טכניקות למידה (כגון, עריכת מבחן; הסבר עצמי).

המחברים בחנו את ההשפעה של קריאה חוזרת על הסחת הדעת בשני ניסויים. המשתתפים קראו שני טקסטים, שבמהלכם הגיבו לבדיקות של הסחת דעת לסירוגין. טקסט אחד נקרא פעם אחת והשני פעמיים.

בהתאמה לממצאים קודמים, לא הייתה השפעה לקריאה החוזרת על ההבנה אף על פי שהמשתתפים דיווחו שהם מרגישים כשירים יותר לאחר שקראו שוב את הטקסט.

דעתם של המשתתפים הוסחה יותר, בצורה קריטית, בעת הקריאה החוזרת. יתר על כן, ההשפעה של הקריאה החוזרת על הסחת הדעת הייתה ספציפית לצורות מכוונות של הסחת דעת יותר מאשר לצורות לא מכוונות.

נידונות ההשלכות של תוצאות אלה עבור ההבנה של הסחת הדעת והאפקטיביות המוגבלת של קריאה חוזרת כמסייעת לזיכרון.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה בטווח הלמידה הקרובה מפחית את נדידת המחשבות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya