ההשפעה של קהילות למידה על ההצלחה של הסטודנט בקורס של אנגלית התפתחותית

Barnes, Randall A. and Piland, William E. "Learning Communities' Impact on Student Success in Developmental English", Community College Journal of Research & Practice; Dec2013, Vol. 37 Issue 12, p954-965. 

 
מחקר זה בחן האם קהילות למידה היו אפקטיביות בשיפור ההצלחה בקורסים לאנגלית התפתחותית של סטודנטים הלומדים במכללה קהילתית, והאם נמצאו הבדלים בתוצאות של קהילת הלמידה בין הקבוצות לפי מגדר ושיוך אתני.

ההצלחה של הסטודנט הוגדרה, למטרות מחקר זה, כסיום מוצלח של הקורס.

המחקר הראה שקהילות הלמידה הן אפקטיביות בעזרה לסטודנטים להצליח ברמה גבוהה יותר בקורסים של אנגלית התפתחותית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya