ההשפעה של פרוייקטי חונכות על הישגי תלמידים

כבר שנים יש ממצאים על ההשפעה החיובית של פרוייקטי חונכות על הישגי תלמידים בבתי הספר , בעיקר בעקבות הצלחתו של פרויקט החונכות פר"ח המופעל כבר שנים רבות ע"י סטודנטים בארץ.
לאחרונה פורסמו נתונים על הצלחה של פרויקטי חונכות של המכללות להכשרת מורים , כמו למשל פרויקט החונכות של מכללת אחווה בדרום. עפ"י הדיווח , יש הצלחה  משמעותית לפרויקט חונכות באנגלית ומדעים בקריית גת ורהט ע"י מכללת אחווה אשר השתתפה אשתקד בפרויקט חונכות באנגלית ומדעים מטעם משרד המדע.
במסגרת הפרויקט שימשו סטודנטים מהמכללה כחונכים באנגלית, מתמטיקה ומדעים לתלמידים בתיכונים; גרוס, מאיר, רוגוזין וצביה בקריית גת ובתיכון שייח סלמאן אלהוזייל ברהט.  לסטודנטים הוענקו למטרה זו מלגות.  בדו"ח המסכם את הישגי הפרויקט בתש"ע, מצוינים הישגי התלמידים באנגלית ובמתמטיקה לפני הפרויקט ואחריו. מהדו"ח עולה, כי במסגרת הפרויקט העניקו 62 סטודנטים 6,693 שעות חונכות באנגלית ומתמטיקה ל 152- תלמידים - מחציתם מרהט ומחציתם מקריית גת. התלמידים נבחרו לפרויקט על ידי צוותי בתיה"ס 70%. משעות החונכות היו במתמטיקה ו 30%- באנגלית. על פי הדו"ח עלה ממוצע הציונים של התלמידים מרהט באנגלית מ 49- לפני הפרויקט ל 69- בסיומו. במתמטיקה עלה ממוצע הציונים של התלמידים מרהט מ 48- לפני הפרויקט ל 66- בסיומו. התלמידים בקריית גת למדו בעיקר מתמטיקה, וממוצע הציונים שלהם במקצוע זה עלה מ 61- לפני הפרויקט ל 75- בסיומו. לדו"ח מצורפים מכתבי תודה של תלמידים ומנהלי בתיה"ס שהשתתפו בפרויטק, המתארים את שביעות רצונם הרבה ממנו.
מקור וקרדיט : עיתון קו לחינוך, 21 לאוקטובר 2010
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?