ההשפעה של סוגים שונים של אסטרטגיות למידה שיתופית מתוקשבת על ילדים צעירים: מחקר ניסויי

WEI-FAN CHEN, CHUNG-PEI CHUANG. "Effect of Varied Types of Collaborative Learning Strategies on Young Children: AN EXPERIMENTAL STUDY", International Journal of Instructional Media; 2011, Vol. 38 Issue 4, p351-358, 8p.


מחקר זה חקר את ההשפעה של ידע קודם (ציון במבחן מקדים: גבוה מול נמוך) ואסטרטגיה של למידה שיתופית מתוקשבת (דיון פתוח מול דיון מאותגר בעיות) על הישגי הלמידה האינדיבידואלית של תלמידי בתי ספר יסודיים.

204 תלמידי כיתה ד' השתתפו במחקר.

התוצאות הראו שהתלמידים שהיו בעלי ידע מוקדם ברמה גבוהה השיגו ציונים גבוהים יותר באופן ניכר מאשר תלמידים שהיו בעלי ידע מוקדם נמוך הן בלמידה אינדיבידואלית והן בלמידה שיתופית בעזרת מחשבים.

בנוסף, השימוש באסטרטגיות של למידה שיתופית מתוקשבת הניב את התוצאות הטובות ביותר בין הטיפולים בשיטות הלמידה.
באופן ספציפי, אסטרטגיית הדיון מאותגר הבעיות בסביבת הלמידה השיתופית המתוקשבת הוכחה כשיטת ההוראה המועדפת, בהשוואה ללמידה אינדיבידואלית ולדיון מתוקשב פתוח ללומדים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya