ההשפעה של למידה משולבת בקורס מתמטיקה

מאת: Ya-Wen Lin

Ya-Wen Lin; Chih-Lung Tseng; Po-Jui Chiang. The Effect of Blended Learning in Mathematics Course, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Mar2017, Vol. 13, Issue 3, p741-770.

עם הופעתו של העידן הדיגיטלי, ההוראה הדידקטית והלמידה המקוונת המסורתיות השתנו והוחלפו בהדרגה על ידי "למידה משולבת".
המטרה של מחקר זה הייתה לחקור את ההשפעות של פדגוגיה של למידה משולבת על הישגי הלמידה של תלמידים בחטיבת הביניים ועל העמדות של התלמידים כלפי מתמטיקה.

כדי לחקור את התוצאות של שילוב פלטפורמת ההוראה המקוונת Moodle עם הוראה מסורתית, נעשה שימוש במערך מחקר דמוי-ניסוי עם קבוצת ביקורת ומערך של קדם-מבחן ומבחן-אחרי.

ניתוחי ANCOVA ו-MANCOVA הראו שההתנסות בלמידה משולבת הועילה לתלמידים בקבוצת הניסוי בכך שלהתנסות זו הייתה השפעה חיובית לא רק על תוצאות הלמידה, אלא גם על עמדות התלמידים כלפי למידת מתמטיקה בסביבה משולבת.
התוצאות הראשוניות הראו שלתלמידים בעלי יכולות גבוהות ולתלמידים בנים הייתה מוטיבציה גבוהה יותר בסביבת למידה משולבת.
התלמידים גם הביעו עמדות חיוביות לגבי השימוש בפלטפורמת הלמידה Moodle עבור מתמטיקה לאחר ההתנסות בלמידה משולבת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya