ההשפעה של הוראת שפת חשיבה באמצעות מיפוי מושגי על למידת חקר

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחקר בחן את השפעת הלמידה של מיפוי מושגי של טקסט בשילוב רכיבים על שפת החשיבה באמצעות מיפוי מושגי על מטלות למידה, כולל איכות עבודות חקר. למטרה זו הוכנו תכניות להוראת השימוש במיפוי מושגי, בשפת חשיבה או בשילוב של שניהם במהלך למידה מטקסטים, ונבדקו תוצאות השימוש בהן. ההשערה המרכזית הייתה כי למידה של מיפוי כזה תשפיע על איכות עבודות חקר, בהשוואה להשפעת למידה בשימוש במיפוי בלבד על איכות העבודות, בהשוואת השפעת השימוש בשפת חשיבה בלבד או למידה רגילה של הבנת טקסט.

מערך המחקר עוצב כניסוי שדה מבוקר בשכבת כיתות ח' בבית ספר מקיף עיוני בדרום הארץ במסגרת שיעורי הבעה, שעתיים שבועיות: שעה בכיתה ושעה במעבדת המחשבים.

 הממצאים המרכזיים מצביעים על שיפור מובהק בקבוצת המיפוי ושפת החשיבה במרבית המשתנים התלויים של המחקר בהשוואה לקבוצת המיפוי. כמו כן נמצא יתרון לקבוצת המיפוי בהשוואה לקבוצת השפה, ולקבוצת השפה בהשוואה לקבוצת הביקורת הפנימית במשתנים התלויים.

המחקר ממליץ על הגברת השימוש במיפוי מושגי של טקסט כאמצעי יעל להטמעת המושגים של שפת החשיבה, לארגון מידע מצטבר במהלך הלמידה מטקסטים וכמתווה להכנת עבודות חקר.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya