ההשפעה של ההקשרים האקולוגיים של הכשרת מורים על ההתפתחות המקצועית של מורי מורים דרום קוריאניים

Hyeyoung Hwang. (2014). The influence of the ecological contexts of teacher education on South Korean teacher educators' professional development. Teaching & Teacher Education, Vol. 43, p1-14.

מחקר זה מיועד כדי לחקור כיצד ההקשר האקולוגי של הכשרת מורים משפיע על ההתפתחות המקצועית של מורי המורים הדרום קוריאניים.

ממצאי המחקר חושפים שהדאגות של מורי מורים דרום קוריאניים לגבי ההתפתחות המקצועית שלהם קשורות בעיקר לעריכת מחקר המושפע מהשפעות גלובליות, פוליטיות, חברתיות ומוסדיות ביחד.

ההשפעות הגלובליות חודרות לרמות קונטקסטואליות נמוכות יותר ומופיעות כמדיניות קונקרטית המשפיעה על העבודה של מורי המורים.

כתוצאה מסביבה שמעדיפה הישגיים לימודיים ברמות שונות של הקשרים אקולוגיים של הכשרת מורים, מורי המורים הדרום קוריאניים רוצים תקשורת אקדמית בינלאומית יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya