ההשפעה של אסטרטגיות הוראה וסגנון קוגניטיבי של תלמידים על סביבת הדיון המקוון

מאת: Sheng-Yi Wu

Wu, S. -Y. (2016). The effect of teaching strategies and students' cognitive style on the online discussion environment. Asia-Pacific Education Researcher, 25(2), 267-277.

המטרה של מחקר זה הייתה לחקור אילו אסטרטגיות הוראה מובילות לביצועי למידה טובים יותר ואילו סגנונות קוגניטיביים משפיעים על למידה מאסטרטגיות הוראה המבוססות על דיונים מקוונים במסגרת של רשת חברתית.

המשתתפים במחקר היו מעורבים בארבע פעילויות של דיון: דיון בכתיבה מופשטת, דיון המבוסס על פתרון בעיות שיתופי, דיון מבוסס-פרויקט, ודיון בהערכת עמיתים, כאשר ההשתתפות שימשה כדי לסייע בקידום השוואות בין כל קבוצה.

נבחנו שאלות המחקר הבאות: (א) מהם ההבדלים בהתנהגות של הבניית ידע בקרב תלמידים בעלי סגנונות קוגניטיביים שונים בדיונים מקוונים שונים על פי ניתוח תוכן כמותי? (ב) האם קיימים דפוסים שונים של התנהגות הבניית ידע בקרב תלמידים עם סגנונות קוגניטיביים שונים בדיונים מקוונים שונים?

המחברים מצאו שתלמידים בקבוצות הסֶרְיָאלִיות (Serialist) הפגינו ביצועים טובים יותר במונחים של המספר והמגוון של התנהגויות הבניית ידע.

בנוסף, במונחים של אסטרטגיות הוראה, פעילויות הדיון בכתיבה מופשטת הובילו לניהול משא ומתן, לתיאום, לפשרה, להבניה משותפת ולהתנהגויות של הבניית ידע רבים יותר, בעוד שפעילויות של דיון המבוסס על פתרון בעיות הובילו לשיתוף ולרכישת מידע רבים יותר. המחברים דנים בתוצאות ומעלים הצעות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

המעמד המדעי של תיאוריות סגנונות הלמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya