ההשלכות של משתנים דמוגרפיים הקשורים לשחיקה בקרב מדגם של מורים לחינוך מיוחד

מאת: Joy Williams

WILLIAMS, JOY; DIKES, CATHERINE. "THE IMPLICATIONS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES AS RELATED TO BURNOUT AMONG A SAMPLE OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS", Education, Spring2015, Vol. 135 Issue 3, p337-345.

שיעור הנשירה של מורי חינוך מיוחד מוכשרים מאוד הוא בעיה נרחבת בארצות הברית. מחקר זה בחן את הקשר שבין תתי-הסולמות של השחיקה כמו תשישות רגשית, נתק מן העצמי והישגיות אישית ביחס ל-10 משתנים דמוגרפיים.

ששים וחמישה מורים לחינוך מיוחד השתתפו במחקר. המחקר הסתמך על נתונים שהושגו מסקר בקרב מחנכים (Maslach Burnout Inventory-Educators Survey) ושאלון דמוגרפי.

הנתונים מצביעים על כך שקיים קשר בין כל המשתנים הדמוגרפיים לבין שחיקה. אולם, ניתוח היסקי של מגדר ומצב משפחתי הקשורים לשלושת תתי-הסולמות הראה כי ההבדלים אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית.

הממצאים מסתכמים בהמלצות לגבי המדיניות ולגבי הפרקטיקה עבור מורים לחינוך מיוחד ועבור מנהיגים חינוכיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya