ההערכות של המורים את ההשתתפות בשיעור ואת ההנעה של תלמידיהם: להיות בסנכרון עם התלמידים

מאת: Woogul Lee

Lee, Woogul; Reeve, Johnmarshall. "Teachers' estimates of their students' motivation and engagement: being in synch with students", Educational Psychology, Volume 32, Number 6, 1 October 2012 , pp. 727-747(21).


שתי מיומנויות הוראה חשובות למורים הן להיות מודע, לפקח ולהגיב באופן קונסטרוקטיבי לסימנים להשתתפות בכיתה ולהנעה של התלמידים.

אולם, המחברים הניחו שעדיף כי המורים יעריכו את ההשתתפות בכיתה של תלמידיהם מאשר שיעריכו את ההנעה של תלמידיהם.

כדי לבחון הנחה זו, מורים בבית ספר תיכון בקוריאה דירגו עבור כל תלמיד בכיתתם שלושה היבטים של הנעה וארבעה היבטים של השתתפות, בזמן שהתלמידים דיווחו בשאלונים על ההשתתפות שלהם בכיתה ועל ההנעה שלהם.

ניתוח הנתונים הראה שההערכות של המורים לגבי מעורבות התלמידים בשיעור מתאימות באופן מובהק לדיווחים העצמיים של תלמידיהם בעוד ההערכה לגבי ההנעה של התלמידים לא התאימה.

ממצאים אלה נותנים תוקף למיומנות של המורים בהסקת מסקנות לגבי ההשתתפות בכיתה של תלמידיהם ומובילים להמלצה שכדאי שהפיקוח ותשומת הלב של המורים לגבי ההשתתפות בשיעור יהיו מסונכרנים עם תלמידיהם במהלך ההוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya