ההכשרה של המורים: הניסיון האנגלי

MacBeath, John. "Education of teachers: the English experience", Journal of Education for Teaching; Nov 2011, Vol. 37 Issue 4, p377-386.


המאמר בוחן את ההשפעה של ההחלטות הפוליטיות הנוכחיות באנגליה על האספקה של הכשרת המורים ועל הפיתוח המתמשך של מורים באנגליה.

המאמר עוקב כיצד ממשלות רציפות באנגליה שינו את הדרישות ההכרחיות להפוך למורה כאשר הנסיבות במדינה השתנו ושוקל את ההשפעה של שינויים אלה על המוסדות להשכלה גבוהה באנגליה.

המאמר בוחן את טווח הדרכים שבהן מועמד להוראה באנגליה עשוי כעת להפוך למורה ואת הספקים השונים שעשויים להיות מעורבים בתהליך זה. השימוש של ממשלת הקואליציה הנוכחית באנגליה במונח 'initial teacher training' משמש כיום כאמצעי לזיהוי האופן שבו ההשקפות של ממשלה זו שונות מהשקפותיהן של ממשלות קודמות ומה זה אומר הן לגבי האוניברסיטאות והן לגבי המורים.

ראה גם :

Government sets out plans to attract the best graduates into teaching

ביקורת על מערכת הכשרת המורים באנגליה

אנגליה: מועמדים להוראה חייבים לעבור מבחנים פסיכומטריים אישיותיים

הכשרת המורים בבריטניה: שינוי מבוקר או משבר?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya