ההכשרה לתפקידים חדשים בקרב המורים בישראל: המקרה של המורה המאמן

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

עבודת מחקר זו מתמקדת בחקירת תהליך הבניית מסגרות לתפקיד המורה המאמן  ומעורבותם של גורמים שונים בו: נציגי הנהלת הגף להכשרת עובדי ההוראה, מנהלי מכללות להוראה, מרכזי קורסים להכשרת מאמנים והמורים המאמנים עצמם. המחקר הוא מחקר איכותי שנתוניו נאספו באמצעות: ראיונות, מסמכים כתובים, שאלונים וחקר מקרה מעמיק של שתי מכללות להכשרת מורים.

בין היתר נמצא במחקר כי קיים מתח תפקודי בין המדריכות הפדגוגיות לבין המורות המאמנות, כי למרות שכל המשתתפים הם לומדים מבוגרים, אין שימוש בעקרונות למידת מבוגרים בקורסי ההכשרה של המאמנים. תפקיד המורה המאמן כתפקיד מתהווה מזמן דיון סביב נושא המעמד בשלושה מוקדים: המורה המאמן, מרכז הקורס להכשרת מורים מאמנים במכללה ופורום מרכזי הקורסים למורים מאמנים.

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya