ההיבטים הכלכליים של פיתוח והפעלת קורסים מתוקשבים פעילים בערוץ למידה מרחוק באינטרנט באוניברסיטאות ובמכללות

Chris Garbett . "Activity-Based Costing Models for Alternative Modes of Delivering On-Line Courses"EURODL, JULY 2011 ( כתב עת אירופאי ללמידה מרחוק)


נוכח ההתרחבות במשמעתית בלמידה מרחוק ובלמידה מתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות חשוב גם לעתים לבדוק את ההיבטים הכלכליים של פיתוח והפעלת קורסים מתוקשבים פעילים בערוץ למידה מרחוק באינטרנט באוניברסיטאות ובמכללות . המאמר עורך השוואה כלכלית שיטתית בין כמה דגמים פעילים של קורסים אקדמאיים בלמידה מרחוק , ביניהם , למידה מסורתית פנים –אל פנים, למידה מרחוק המופעלת ע"י הסגל האקדמאי של המוסד האקדמי ולמידה מקוונת המופעלת ע"י מדריכי חוץ או התקשרות עם מדריכים ואנשי חינוך מחוץ למוסד.

מסקנות הניתוח הכלכלי הם כי קורסים בלמידה מרחוק באינטרנט כדאיים למדי למוסד האקדמי במיוחד בהשוואה לקורסים אקדמאיים פנים-אל-פנים. עוד נמצא כי מבחינת ניתוח עלויות וניתוח כלכלי המודל של העברת קורסים בלמידה מרחוק ע"י התקשרות עם גורמי חוץ הוא הכדאי ביותר למוסד האקדמי, אך גם החלופה של העברת הקורס בלמידה מרחוק ע"י סגל המוסד עדיפה מבחינה כלכלית על החלופה הראשונה של למידה פנים-אל –פנים. המחקר נערך ע"י מומחה לכלכלת חינוך מאוניברסיטת לידס באנגליה. עם זאת יש לציין כי ההיבט של עומס עבודה אישי המוטל על חברי הסגל המעבירים קורס בלמידה מרחוק לא נבדק, מה גם כי הוא לא מתוקצב על ידי המוסד האקדמאי אלא נספג ע"י המרצים עצמם וזמנם החופשי.

קישור למאמר המלא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya