ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות

מקור וקרדיט :
 
פישר יעל. פרידמן, יצחק. " ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות", דפים, גליון מס' 47, תשס"ט 2009. ע"ע 11-37.
 
מטרתו של מחקר זה היא לחשוף את הגורמים ואת התנאים העשויים להסביר רמות שונות של מעורבות הורים, פעילה או סבילה, בבית הספר. לשם כך, נבנה מודל תיאורטי, המגדיר את מנבאי מעורבות ההורים ואת משתני הרקע שלהם ומתאר את הקשר בין הגורמים האלה לבין הרמות השונות של מעורבות ההורים. המודל נבחן אמפירית, המדגם הקיף 30 בתי ספר יסודיים וממלכתיים, והשתתפו בו 1270 הורים. כלי המחקר המרכזי היה שאלון אנונימי לדיווח עצמי, שכלל סולמות למדידת הזדהות, סולמות למדידת ערות, סולמות למדידת יחסו של בית הספר אל ההורים ומצב הילד בבית הספר – כמשתנים מנבאים, ומעורבות פעילה וסבילה – כמשתנים מנובאים. הנתונים עובדו במודל רגרסיה ליניארית, בניתוח רב-רמות (multiple level analysis).
נמצא כי הגורם הבולט ביותר בניבוי מעורבותם הפעילה והסבילה של הורים בחיי בית הספר הוא האמון בהורים מצד בית הספר, כפי שהדבר נתפס בעיני ההורים: ככל שההורה חש שבית הספר נותן בו אמון ונוטה לשתף אותו באופן אמתי, כך הוא נוטה להיות מעורב יותר בעבודת בית הספר. כמנבאים נוספים נמצאה הזדהותם של ההורים עם חשיבות הלימודים בבית הספר וכן עם המטרות ועם הערכים של בית הספר. כמו כן, נמצא כי ערות ההורים לתרבות הארגונית של ביה"ס ולנושאים הקשורים לחברה וליחסים הבין-אישיים הקיימים בו תורמת לניבוי המעורבות הסבילה. מבין משתני הרקע של ההורים נמצא כי מינם, השכלתם וארץ מוצאם של ההורים מנבאים את מעורבותם הפעילה. את המעורבות הסבילה מנבאת רק השכלתו של ההורה. נמצא כי הורים מעורבים יותר באופן סביל ופעיל, כאשר הם תופסים את ההישגים הלימודיים של ילדיהם כטובים יותר.

  לפריט זה התפרסמו 10 תגובות

  ראו בעניין זה "מעורבות הורים בחינוך" , ירחון 4 הממ"ים, גיליון מספר 9, בכתובת מינהל, חינוך יסודי http://www.education.gov.il בירחון מוצגים ממצאי מחקר, תכניות למעורבות הורים בחינוך ילדיהם ודגם פעולה

  פורסמה ב 12/04/2009 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  אני עורכת עבודה בנושא ויש לי מחקרים משנים מוקדמות מדי, אני צריכה מחקרים בנושא מעורבות הורים מהשנים האחרונות.

  פורסמה ב 18/03/2015 ע״י לאה פרידמן

  הודעה לרונית כץאשמח לסייע.את יכולה להתקשר לטלפון מספר 02-5603279 ויקשרו אותך אתי.

  פורסמה ב 10/12/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  הודעה לרונית כץאשמח לסייע.את יכולה להתקשר לטלפון מספר 02-5603279 ויקשרו אותך אתי.

  פורסמה ב 10/12/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  אני מעוניינת לכתוב עבודת מחקר באוניברסיטה העברית על קבוצות הורים בבית הספר כדוגמה למעורבות הורים. אשמח לקבל הכוונה ועצה בנושא.

  פורסמה ב 08/12/2012 ע״י רונית כץ

  אני מתמחה במדידה והערכה במכללת אחוה, האם יש אפשרות לקבל את השאלון של המחקרתודה

  פורסמה ב 26/11/2012 ע״י ראובן גורביץ

  אני גם מתעניינת בנושא מעורבות הורים בחינוך אשמח באם תוכלו ליצור קשר איתי תודה

  פורסמה ב 18/07/2012 ע״י רויטל עוז-ארי

  באתר האגף לחינוך יסודי של משרד החינוך בקישור http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EB98CFDC-B370-4D31-8009-99BCE793383A/109309/madrichNiholGreadNEW.pdfמופיע מדריך לניהול עבודת בית הספר וההורים. יש בו רשימת מקורות עשירה. כמו כן יש בו סקירה מקיפה של ספרות מקצועית בנושא מעורבות הורים ושיתופם בחינוך.בהצלחהמלכה וידיסלבסקי, האגף לחינוך יסודי

  פורסמה ב 29/01/2012 ע״י מלכה וידיסלבסקי

  אני מתענינת בנושא ורוצה לכתוב עבודה סמינריונית ,אנא עזרו לי למצוא חומר.

  פורסמה ב 25/01/2012 ע״י מזל ערוסי

  אני מעוניינת לכתוב עבודת מחקר על נושא זה. האם יש אפשרות לקבל את השאלון של המחקר תודה רבה

  פורסמה ב 23/05/2018 ע״י שרה
  מה דעתך?
yyya