ההוראה המתוקשבת מתפתחת באוניברסיטאות בארה"ב אבל מי ילמד באמצעותה?

מקור: 

E-schooling grows, but what about the teachers?

למידה מתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות מתפתחת בצורה מהירה מאד ומרבית המוסדות מציעים קורסים מתוקשבים מסוגים שונים לקהל הסטודנטים. ההתרחבות המהירה של למידה מתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות הולכת וגדלה משנה לשנה, ובאופן יחסי מתרחבת יותר במכללות הדו-שנתיות. נוכח ההתרחבות המהירה של הלמידה המתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות נדרשות המחלקות לגייס מורים המסוגלים להעביר את הקורסים בצורה מתוקשבת כי רבים מאנשי הסגל הבכיר אינם מיומנים דיים בהוראה מתוקשבת.
המורים שמגויסים להעביר את הקורסים המתוקשבים הם ברוב המקרים מורים מהחוץ אשר תנאי שכרם ירודים בהשוואה למרצים הרגילים ותנאי ההעסקה שלהם גרועים למדי. נראה כי האוניברסיטאות האמריקאיות מודעות לצורך לתת מענה של למידה מרחוק לסטודנטים, אך אינן מוכנות להשקיע במרצים הקיימים לצורך השבחת ההוראה המתוקשבת שלהם. התוצאה היא שהולכת ונוצרת שכבת מורים מתוקשבים בעלת מעמד נמוך שם. תפקידם לשמש כ"שואבי המים וחוטבי העצים" של האוניברסיטאות לצורך הוראה מתוקשבת. מבחינת הפרופסורים הותיקים למידה מתוקשבת נתפסת כעיסוק לא יוקרתי והם מנמקים זאת בסיבות כגון חוסר אינטראקציה עם הסטודנטים. גישה זו מלמדת כי המחסור בכוח הוראה איכותי להעברת קורסים בלמידה מרחוק ימשיך להיות הבעיה העיקרית של האוניברסיטאות בארה"ב בשנים הקרובות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya