ההון של המורים ויחסיהם עם ההורים: השוואה בין מורים ישראלים יהודים וערבים

Addi-Raccah, Audrey; Grinshtain, Yael. Teachers' capital and relations with parents: A comparison between Israeli Jewish and Arab teachers. Teaching & Teacher Education, Nov2016, Vol. 60, p44-53.

בחסות המדיניות הניאו-ליברלית, הורים צוברים השפעה בבתי הספר. בעקבות מושג השדה של פייר בורדייה (Pierre Bourdieu), המחברות בחנו את השקפותיהם של מורים כלפי הורים ואת בעלותם על הון נשי, חברתי ותרבותי בבתי ספר יהודיים וערביים בישראל. 959 מורים מ-51 בתי ספר שנבחרו באקראי מילאו שאלון.

הממצאים חשפו שמורים יהודים וערבים מנהלים יחסים שונים עם הורים הכוללים חוסר מעורבות, איום ושיתוף פעולה. תפיסותיהם של מורים יהודים לגבי הורים קשורות לבעלותם על סוגים שונים של הון, בעוד שמורים ערבים סומכים על ההון החברתי שלהם. הממצאים תואמים לממדים של אינדיבידואליזם-קולקטיביזם ולמעמדם החברתי של מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מדינה אחת, שתי תרבויות – מבט רב ממדי על אמונות של מורים ישראליים לכימיה לגבי הוראה ולמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya