הדרכה פדגוגית – לימוד הילד היחיד: המקרה של אביגיל

מקור וקרדיט : משה זילברשטיין ועדנה גוז, לימודי התמחות בהדרכה פדגוגית, נייר עבודה מס' 3, מכון מופ"ת,  2005 .

מרכיב הפרקטיקום בתכניות ההכשרה של המורים קצר ומצומצם יחסית, ותוכניות ההתנסות המעשית במרכיב זה עמוסות בדרך כלל בתכנים ובמטרות שרוצים להשיג, ועל כן יש המטילים ספק בצורך להקדיש זמן מיוחד ללימוד הילד היחיד. מנגד, רבים רואים חשיבות בנושא זה ומחייבים זמן מיוחד לכלול אותו כחלק בסיסי בתכנית ההתנסות של הסטודנטים, בפרקטיקום המתקיים בבית הספר. מחברי הספר סבורים שלנושא זה חשיבות רבה בתכניות ההכשרה של המורים וכי עליו להיכלל בתכנית ההתנסות של הסטודנטים והוא ראוי לבחינה ולתשומת-לב מיוחדת.

החיבור של פרופסור משה זילברשטיין ועדנה גוז נפתח בהצגת עמדת המחברים באשר לחשיבות נושא זה בתכניות ההכשרה של המורים. המחברים מציגים מקרה שבו אביגיל, סטודנטית שנה ג', התנסתה במשך סמסטר בלימוד של ילד יחיד (A case of one child study ), שבסיומו הגישה תלקיט ובו דיווחה על התנסותה בעבודה עם הילד היחיד ותיארה אותה. בהמשך מציגים המחברים את התכתובת בין המדפ"ית לבין הסטודנטית על עבודתה וכן מובאים קטעים מתוך דברים שאותה סטודנטית השמיעה בטקס סיום לימודיה בסוף שנת הלימודים וגם עדות עצמית שלה על מה שלמדה בעבודתה עם הילד היחיד.

המחברים בוחנים ומנתחים את החומר המתועד ושואלים מה הן הראיות בחומר המתועד שיש בהן כדי לסמן את התקדמותה של הסטודנטית לקראת מעמד של 'מורה ראויה', המטרה הנכספת בתכנית ההכשרה, ומה  המסקנות של המחברים לגבי מקומו של הנושא "לימוד הילד היחיד" בתכנית ההתנסות של הסטודנטים.

עם סיום לימודיה במכללה נקלטה אביגיל כמורה מחנכת כיתה א' בבית הספר ממ"מ אזורי. על מסע תלאותיה בשנת ההוראה הראשונה ועל השפעת לימוד הילד היחיד על עבודתה כמורה היא מדווחת ב"סוף דבר", החלק החותם את הספר.

 תוכן העניינים

חלק א' : על לימוד הילד היחיד

פדגוגיה פיידוצנטרית מול גישות אחרות

העבר העתיד וההווה המצווה

לימוד הילד היחיד במכללת  המורים באוניברסיטת קולומביה , ניו יורק

לימוד הילד היחיד כיצד ?

חלק ב' : התלקיט של אביגיל

מבוא

מסמך 1 – תכנית התנסות לשנת תשס"ד – סטודנטיות שנתון ב'

מסמך 2 – דף הנחיות להכנת התלקיט

מסמך 3 – התלקיט של אביגיל

תהליך העבודה עם יוסי – סיכום סמסטריאלי

הבחירה שלי בילד

הבחירה של הילד ( פרשנות )

על הילד יוסי

בעקבות התצפיות

            התחום הלימודי

            התחום החברתי

           התחום הרגשי

           התחום ההתנהגותי

לסיכום למידתי את יוסי

הלימודים הפדגוגיים ותרומתם ללימוד הילד היחיד

נספחים

דוגמא לדף תצפית

דוגמת מערך פעילות

חלק ג' : בעקבות התלקיט של אביגיל

תכתובת בין המדפ"ית לבין אביגיל

            מכתב המדפ"ית

           מכתבה של אביגיל

מה ניתן ללמוד מסיפורה של אביגיל על התקדמותה לקראת

מעמד של מורה ראויה – דברים שנאמרו בטקס סיום שנת הלימודים .

למידה תוך כדי התנסות בעבודה עם ילד יחיד – עדות עצמית  של אביגיל

דיון וסיכום

מה למדה אביגיל "בלימוד הילד היחיד" בעבודתה עם יוסי?

מה מקומו של "לימוד הילד היחיד" בתכנית ההתנסות המעשית – הפרקטיקום?

סוף דבר

רשימת ספרות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya