הדרך לשינוי ההוויה בבתי הספר התיכוניים עוברת דרך למידה מאותגרת פרויקטים

לא מעט מילים נכתבו ונכתבים על שינוי בחינוך ,ללא ספק דברי חכמה, אך מרביתם במנותק מהשדה החינוכי ומהוויית ביה"ס . לא כזה הוא המקרה של  Dr. Steve Wyckoff אשר היה מורה במשך 30 שנה בבתי ספר בארה"ב ובקנדה ועדיין הוא מלמד באופן חלקי בבתי ספר. האתר שלו באינטרנט הנקרא  Real School Change: Questioning Assumptions About Education נוגע בצורה ישירה בשורשי הבעיה של תהליכי למידה אמיתיים ותהליכי שינוי נדרשים בבתי הספר, כל זאת מבלי להכביר מילים על מילים .
לעתים, יכולים גם מורים ומנהלי בתי ספר להביע עצמם באתר ישיר ואמיתי זה המוקדש לשינוי חינוכי.  כך, לדוגמא, כותב  Ted Hill, מנהל ביה"ס תיכון במשך 35 שנה שפרש לא מזמן לגמלאות: "במציאות המאולצת כיום ייעודם הנוכחי של המורים בבתי הספר התיכוניים הוא לא להכשיר את התלמידים לחיים ולא להקנות להם תובנה ומיומנויות אלא להכינם לבחינות ההישגים בסיום התיכון ( בחינות כניסה למכללות הנקראות בארה"בׂACT and SAT tests .
לדעתו של Ted Hill המכיר מקרוב את תהליכי ההוראה בבתי הספר יש לעבור לשיטת הוראה אחרת המבוססת על למידה מאותגרת פרויקטים (Project Based Learning ) שתהיה הרבה יותר מרכזית בהוויית ביה"ס ואשר תהיה כפופה לתבחינים וסטנדרטים ארציים מחייבים של הערכה . להערכתו של  Ted Hill הדגשת למידה מאותגרת פרויקטים בהוראה ובלמידה יש בה כדי להפיח יצירתיות הן בקרב התלמידים  ולשנות את מהות תפקידם של המורים בבתי הספר התיכוניים.  
ראה גם :
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya