הדמיון המוסרי בהסקה אתית של פרחי הוראה

מאת: Amy Chapman

Chapman, Amy; Forster, Daniella; and Buchanan, Rachel (2013) "The Moral Imagination in Pre-service Teachers’ Ethical Reasoning," Australian Journal of Teacher Education: Vol. 38: Iss. 5, Article 9.


מאמר זה ידון בממצאים ממחקר פיילוט של פרויקט הוראה, שתוכנן כדי לחקור את הדרכים שבהן פרחי ההוראה מבינים ומנמקים את המתחים האתיים שעלו במהלך ההתנסות המקצועית האחרונה שלהם.


הפרויקט השתמש באסטרטגיית הערכה המבוססת על מודל של "קהילת חקירה" כדי לתעד את הדרכים שבהן פרחי הוראה מבינים ומנמקים את המתחים שעלו מהמקצוע שלהם.

בעוד שקיים מחקר רב הבוחן את ההתפתחות הפדגוגית של הידע ושל המיומנויות של פרחי הוראה לאחר ההתמחות שלהם, קיים מחקר מועט הבוחן את ההתנסות של פרחי ההוראה במתחים אתיים, ולא קיים מחקר הבוחן דרכים להגברת ההסקה האתית של פרחי ההוראה.

מחקר זה מתכוון לספק נקודות של רפלקציה לגבי האופן שבו פרחי ההוראה מעבדים ומנמקים את המצבים הללו ומציין כיוונים להזדמנויות למידה העולות בקנה אחד עם התנסויותיהם וצרכיהם.


קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם

יצירת דיאלוגים: רפלקציה מוסרית בדיונים בעקבות סיפורי מקרים - מקרים מקוונים


השבחת יכולת ההתמודדות של פרחי הוראה עם מצבים מורכבים בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya